COVID-19 pandemie

Informatie over de crisis rondom het coronavirus

Via deze informatiepagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de gevolgen binnen de branche kunst- en cultuureducatie.

ATTENTIE
Naar aanleiding van de op 13 oktober 2020 aangekondigde aanscherpingen van de algemene coronamaatregelen valt te concluderen dat er voor (delen van) onze branche weinig verandert. Meer informatie kunt u vinden in de nieuwsflits Gedeeltelijke lockdown: wat betekent dit voor u? van 14 oktober 2020.
De werkgroep ‘Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie' komt binnenkort bijeen om de mogelijke gevolgen voor de branche te bespreken. De resultaten van dat overleg worden weer zo spoedig als mogelijk aan u terug gekoppeld en verwerkt op onze microsite.

Cultuurconnectie adviseert als branchevereniging haar leden om de algemene richtlijnen van het RIVM en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen, te volgen. Daarnaast ontwikkelde de branche een eigen Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie met aanvullende branchespecifieke richtlijnen. Cultuurconnectie houdt u via deze informatiepagina en via Twitter op de hoogte van alle ontwikkelingen die directe impact hebben op onze branche.

Branchespecifiek

Hoe kunt u als werkgever binnen de sector kunst- en cultuureducatie op een gezonde en veilige ... Lees meer

Cultuurconnectie werkt door!

Informatie over maatregelen van het bureau tijdens de coronacrisis
Cultuurconnectie zet zich volop in om haar leden en de branche te informeren over de ... Lees meer

Algemeen

Informatie RIVM en Rijksoverheid
De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is officieel als pandemie bestempeld. Via de website ... Lees meer