Branchespecifiek

Hoe kunt u als werkgever binnen de sector kunst- en cultuureducatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Als werkgever kunt u verschillende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Cultuurconnectie adviseert haar leden de algemene richtlijnen van het RIVM en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen, te volgen. Daarnaast zijn er nog branchespecifieke zaken die in overweging kunnen worden genomen.

Actueel

Per 13 mei 2020 zijn de aanvullende richtlijnen beschikbaar gekomen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie, dat eerder op 29 april jongstleden is vrijgegeven. De branchespecifieke aanvullingen zijn te raadplegen via deze link.

Meldpunt inventarisatie economische schade

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentiëel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.

Acties en maatregelen leden

Alle leden van Cultuurconnectie hebben de activiteiten waarbij publiek betrokken is, stilgelegd tot 6 april 2020 en volgen hiermee ook de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de rijksoverheid die zijn afgekondigd voor scholen en o.a. sportverenigingen. Uitgangspunten hierbij zijn om proactief bij te dragen aan de veiligheid van hun cursisten en klanten, en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat dan om tijdelijke sluiting van locatie(s), stilleggen of herplannen van activiteiten en evenmenten. Een overzicht van de maatregelen die door onze leden zijn/worden getroffen, zijn te vinden op deze pagina (stand 16 maart 2020).

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen van werkgevers m.b.t. de coronacrisis

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over diverse onderwerpen omtrent de coronacrisis en

...
Lees meer

Protocol Sector Cultuureducatie en...

Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

In preambule 5 van het

...
Lees meer

Taskforce coronacrisis

Namens de hele sector is een brief aan de minister gestuurd waarin we de eerste contouren

...
Lees meer

Online activiteiten

Informatie over 'best practices' online aanbod cultuureducatie

Op dit moment zijn wij hard aan het werk om informatie, handreikingen, voorbeelden van 'best

...
Lees meer

Meldpunt schade coronacrisis

Inventarisatie economische gevolgen coronavirus/COVID-19

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de

...
Lees meer

Casuïstiek coronacrisis

Oproep taskforce culturele en creative sector

De culturele en creatieve sector houdt in een breed samenwerkingsverband nauw contact met het

...
Lees meer

Overzicht maatregelen leden

Welke leden hebben welke maatregelen getroffen?

Alle leden van Cultuurconnectie hebben de activiteiten waarbij publiek betrokken is,

...
Lees meer