Branchespecifiek

Hoe kunt u als werkgever binnen de sector kunst- en cultuureducatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Als werkgever kunt u verschillende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Cultuurconnectie adviseert haar leden de algemene richtlijnen van het RIVM en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen, te volgen. Daarnaast zijn er nog branchespecifieke zaken die in overweging kunnen worden genomen.

ATTENTIE

Let op: Vanaf 15 december 2020 is er sprake van een strenge lockdown en daarmee zijn centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten gesloten. Het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de bijbehorende Branchespecifieke aanvullende richtlijnen zijn tijdens de strenge lockdown NIET van toepassing. Bij het opnieuw opengaan, zijn deze weer van toepassing en zullen waar nodig aangepast worden aan de dan geldende maatregelen.

Ondanks dat culturele organisaties er alles aan doen om te voorkomen dat bezoekers en cursisten elkaar besmetten, zijn mensen onderweg naar, rond en op die locaties vaak langer in de buurt van mensen buiten hun eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat anderen worden besmet. Dit wil het kabinet voorkomen, zo was maandag 14 december 2020 de harde en heldere boodschap van Minister-president Rutte. Daarom is Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met tenminste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe.

Het kabinet acht het helaas ook noodzakelijk om culturele organisaties zoals musea, theaters en monumenten tot en met dinsdag 19 januari 2021 te sluiten voor publiek. Centra voor de kunsten, muziekscholen en locaties voor jeugdverenigingen (scouting, kunst en cultuur) gaan ook dicht. Ook voor jeugdactiviteiten. Bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen van brengen van boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding. Voor professionals blijft de beoefening van podiumkunsten en acteren toegestaan. Zodat zij opnames kunnen blijven maken, voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen. Publiek hierbij is niet toegestaan.

Lees meer over de gevolgen van de lockdown voor onze branche in onze nieuwsflitsen Lockdown is nodig, sluiting culturele organisaties tot en met 19 januari 2021 van 15 december 2020 en Nieuws over buitenles en thuisles tijdens lockdown van 17 december 2020.

De werkgroep ‘Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie' komt geregeld bijeen om gevolgen van aangepaste maatregelen voor de branche te bespreken. Direct na 19 januari 2021 zal de werkgroep wederom bijeenkomen. De resultaten van de werkgroep overleggen worden steeds zo spoedig als mogelijk aan u terug gekoppeld en verwerkt op onze microsite. Let bij raadpleging op de laatste wijzigingsdatum van de desbetreffende informatie.

Meldpunt inventarisatie economische schade

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentiëel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.

Acties en maatregelen leden

Alle leden van Cultuurconnectie volgen de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de rijksoverheid. Uitgangspunten hierbij zijn om de veiligheid van hun cursisten en klanten te waarborgen, en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij de eerdere tijdelijke sluiting van locatie(s), het stilleggen of herplannen van activiteiten en evenementen tot 6 april 2020, werd proactief aansluiting gezocht bij de maatregelen die op dat moment golden voor scholen en sportverenigingen. Per 1 juni 2020 hebben lidorganisaties een start gemaakt met een gefaseerde en gecontroleerde hervatting van activiteiten conform de geldende voorzorgsmaatregelen. Een overzicht van de maatregelen die door onze leden zijn/worden getroffen, zijn te vinden op deze pagina.

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen van werkgevers m.b.t. de coronacrisis
Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over diverse onderwerpen omtrent de coronacrisis en de ... Lees meer

Protocol Sector Cultuureducatie en...

Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
In preambule 5 van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie , staat dat voor ... Lees meer

Protocollen per branche/discipline

Overzicht van relevante protocollen
Brancheorganisatie Cultuurconnectie heeft ten behoeve van haar leden en branche in het algemeen ... Lees meer

Aansprakelijkheid

Met regelmaat ontvangen Cultuurconnectie en de Werkgroep ‘branchespecifieke uitwerking ... Lees meer

Taskforce coronacrisis

Namens de hele culturele sector is een brief aan de minister gestuurd waarin de eerste ... Lees meer

Online activiteiten

Informatie over 'best practices' online aanbod cultuureducatie
Op dit moment zijn wij hard aan het werk om informatie, handreikingen, voorbeelden van 'best ... Lees meer

Meldpunt schade coronacrisis

Inventarisatie economische gevolgen coronavirus/COVID-19
Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de ... Lees meer

Casuïstiek coronacrisis

Oproep taskforce culturele en creative sector
De culturele en creatieve sector houdt in een breed samenwerkingsverband nauw contact met het ... Lees meer

Overzicht maatregelen leden

Welke leden hebben welke maatregelen getroffen?
Alle leden van Cultuurconnectie volgen de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de ... Lees meer