Branchespecifiek

Hoe kunt u als werkgever binnen de sector kunst- en cultuureducatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Als werkgever kunt u verschillende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Cultuurconnectie adviseert haar leden de algemene richtlijnen van het RIVM en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen, te volgen. Daarnaast zijn er nog branchespecifieke zaken die in overweging kunnen worden genomen.

ATTENTIE
Naar aanleiding van de op 13 oktober 2020 aangekondigde aanscherpingen van de algemene coronamaatregelen valt te concluderen dat er voor (delen van) onze branche weinig verandert. Meer informatie kunt u vinden in de nieuwsflits Gedeeltelijke lockdown: wat betekent dit voor u? van 14 oktober 2020.
De werkgroep ‘Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie' komt binnenkort bijeen om de mogelijke gevolgen voor de branche te bespreken. De resultaten van dat overleg worden weer zo spoedig als mogelijk aan u terug gekoppeld en verwerkt op onze microsite.

Meldpunt inventarisatie economische schade

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentiëel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.

Acties en maatregelen leden

Alle leden van Cultuurconnectie volgen de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de rijksoverheid. Uitgangspunten hierbij zijn om de veiligheid van hun cursisten en klanten te waarborgen, en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij de eerdere tijdelijke sluiting van locatie(s), het stilleggen of herplannen van activiteiten en evenementen tot 6 april 2020, werd proactief aansluiting gezocht bij de maatregelen die op dat moment golden voor scholen en sportverenigingen. Per 1 juni 2020 hebben lidorganisaties een start gemaakt met een gefaseerde en gecontroleerde hervatting van activiteiten conform de geldende voorzorgsmaatregelen. Een overzicht van de maatregelen die door onze leden zijn/worden getroffen, zijn te vinden op deze pagina.

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen van werkgevers m.b.t. de coronacrisis
Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over diverse onderwerpen omtrent de coronacrisis en de ... Lees meer

Protocol Sector Cultuureducatie en...

Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
In preambule 5 van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie , staat dat voor ... Lees meer

Protocollen per branche/discipline

Overzicht van relevante protocollen
Brancheorganisatie Cultuurconnectie heeft ten behoeve van haar leden en branche in het algemeen ... Lees meer

Aansprakelijkheid

Met regelmaat ontvangen Cultuurconnectie en de Werkgroep ‘branchespecifieke uitwerking ... Lees meer

Taskforce coronacrisis

Namens de hele culturele sector is een brief aan de minister gestuurd waarin de eerste ... Lees meer

Online activiteiten

Informatie over 'best practices' online aanbod cultuureducatie
Op dit moment zijn wij hard aan het werk om informatie, handreikingen, voorbeelden van 'best ... Lees meer

Meldpunt schade coronacrisis

Inventarisatie economische gevolgen coronavirus/COVID-19
Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de ... Lees meer

Casuïstiek coronacrisis

Oproep taskforce culturele en creative sector
De culturele en creatieve sector houdt in een breed samenwerkingsverband nauw contact met het ... Lees meer

Overzicht maatregelen leden

Welke leden hebben welke maatregelen getroffen?
Alle leden van Cultuurconnectie volgen de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de ... Lees meer