Eerste reactie hoofdlijnenakkoord

Bekijk hier onze laatste nieuwsberichten.

17 mei

Afgelopen donderdag presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB een akkoord op hoofdlijnen. Ondanks dat kunst en cultuur nauwelijks worden genoemd, bevat het akkoord een aantal maatregelen die grote impact hebben op onze sector.

Gisteren hebben we via Kunsten '92 een eerste reactie laten optekenen. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de uitwerking, zien we een opeenstapeling van zorgwekkende maatregelen ontstaan. De afschaffing van het verlaagde btw-tarief op culturele diensten en goederen en het beperken van de giftenaftrek raken onze sector direct. Daarnaast is de verwachting dat de inperking van School en Omgeving negatieve gevolgen heeft voor cultuureducatie en -participatie.

Cultuurconnectie blijft zich daarom onverminderd inzetten om cultuurbeoefening voor iedereen toegankelijk te houden. Cultuurbeoefening heeft een bewezen positieve invloed op onze gezondheid, zorgt voor verbinding en verrijking, en is van vitaal belang voor de leefbaarheid en een positief vestigingsklimaat in onze gemeentes en regio’s. Het onderzoek van Méér Muziek in de Klas vandaag laat bovendien zien dat kunstonderwijs bijdraagt aan kansengelijkheid.

Voor werkgevers en opdrachtgevers in de cultuursector zullen er zaken veranderen naar aanleiding van dit regeerakkoord. De komende tijd gaan we hier uitgebreider op in. Lidmaatschap van een branchevereniging blijft van groot belang, juist in deze tijden van verandering. Samen staan we sterker om de belangen van onze sector te behartigen, en de waarde ervan zichtbaar te maken en te blijven benadrukken in Nederland.