In gesprek over sociale veiligheid

Bekijk hier onze laatste nieuwsberichten.

29 september 2023


Op vrijdag 29 september 2023 hebben 75 deelnemers van cultuureducatieve organisates, openbare bibliotheken en multifunctionele organisaties tijdens de conferentie sociale veiligheid met elkaar stil gestaan bij grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. De grote belangstelling voor het thema laat zien hoezeer dit leeft. Niet alleen onderling tussen collega’s, maar in relatie tot bezoekers en cursisten. Hoe geef je bijvoorbeeld je grenzen aan richting bezoekers? En wat kun je doen als iemand jou vertelt over grensoverschrijdend gedrag? Tijdens een plenaire presentatie en drie workshops werd geconcludeerd dat je voor het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag uiteraard goed beleid moet hebben, maar dat met elkaar in gesprek zijn over het onderwerp het allerbelangrijkst is.