CAO Kunsteducatie 2025 akkoord!

Bekijk hier onze laatste nieuwsberichten.

11 juli

Na een intensieve onderhandelingsperiode is op 18 juni 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO Kunsteducatie 2025. Sociale partners uit de branche Kunsteducatie, bestaande uit Cultuurconnectie en de vakbonden AVV en Kunstenbond, hebben overeenstemming bereikt over nieuwe afspraken die vanaf januari 2025 van kracht zullen zijn. Tot 9 juli 2024 konden de leden van Cultuurconnectie stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de CAO Kunsteducatie 2025. Een ruime meerderheid van 95% van de leden heeft ingestemd. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben hun akkoord in grote meerderheid gegeven.

De belangrijkste afspraken hebben betrekking op de looptijd van de cao, een salarisverhoging, het loopbaanbeleid & scholing, sociale veiligheid en protocolafspraken. Sommige cao-artikelen zullen worden geherformuleerd voor een betere toegankelijkheid en begrip. Met deze afspraken streven de sociale partners naar een inclusieve en veilige werkomgeving, waarin ontwikkeling en representatie centraal staan.

Zie ook: CAO Kunsteducatie 2025 akkoord!