Onderzoek naar impact energiecrisis

Bekijk hier onze laatste nieuwsberichten.

18 oktober 2022

De wereld is in tumult en de opeenstapeling van nieuwe crises zijn voor iedereen binnen de samenleving voelbaar. De gehele culturele en creatieve sector bevindt zich daardoor opnieuw in zwaar weer. Zwaar weer dat te typeren is als een ‘perfect storm’ doordat verschillende maatschappelijke crises elkaar in rap tempo opvolgen en zelfs ten dele samenvallen, zoals de energiecrisis, hoge inflatie, een ‘na-ijlende’ coronacrisis en arbeidsmarkt-problematiek. Culturele organisaties met hun diverse culturele en sociaal-maatschappelijke functies en wijdvertakte opdracht- en arbeidsrelaties, bevinden zich in het oog van die storm.

De huidige energiecrisis en hoge inflatie hebben een grote impact op de cultuursector. Cultuurconnectie spant zich samen met andere branches binnen de Taskforce Culturele Creatieve Sector in om hierin aandacht vragen voor de positie van onze branche. Op 14 september jongstleden stuurde de Taskforce al een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer om aandacht voor deze problematiek te vragen en enkele oplossingsrichtingen aan te dragen. Op 18 oktober jongstleden stuurde de Taskforce nogmaals een brief met meer concrete gegevens over de impact.

Uit eerste verkennende onderzoekingen in onze branche blijkt dat de stijgende energieprijzen en de samenhangende hoge inflatie de continuïteit en het voortbestaan van culturele organisaties, bedrijven, producenten en makers in groot gevaar brengen. Cultuurconnectie stelt vast dat hierdoor de branche nog verder onder druk komt te staan dan eerder al het geval was en dat daarmee ook het behoud van een rijk en divers aanbod van kunst- en cultuureducatie in het geding is.

Cultuurconnectie voert samen met collega-brancheorganisaties een gecoördineerde inventarisatie uit om een concreet beeld te krijgen van de impact van de stijgende energiekosten op de cultuursector. Leden van Cultuurconnectie zijn reeds uitgenodigd om aan dat onderzoek deel te nemen. Bent u geen lid van Cultuurconnectie, maar als organisatie wel actief in onze branche? Doe dan mee aan ons onderzoek om de impact van de energiekostenstijging voor onze branche in beeld te brengen. Volg daarvoor onderstaande link.

Doe mee aan het onderzoek

N.B. Dit artikel werd op 11 oktober gepubliceerd en wordt bijgewerkt zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.