Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Huurcontract beëindigen? Stadhouders advocaten!

2 april 2017

Steeds meer organisaties in de cultuursector verhuren ruimte aan derden, zzp’ers (vaak ex-werknemers) of andere organisaties. Verhuur is een vak apart. Het huurrecht brengt bijvoorbeeld veel voorschriften met zich mee. Hier volgen twee lessen uit de praktijk van Stadhouders advocaten.

Praktijkvoorbeeld: Verhuur danszaal
Wat was het geval? Een organisatie verhuurde haar danszaal aan meerdere partijen, waaronder een dansschool, voor een aantal dagdelen in de week. Bij het volgende schooljaar wilde een huurder het exclusieve gebruik van de danszaal. De organisatie stemde hiermee in en zegde de huurovereenkomst van de dansschool tijdig op tegen 1 september. Zij vernam geen reactie, ging er dus vanuit dat de dansschool instemde en sloot een nieuw huurcontract met de andere huurder. Kort voor 1 september meldde de dansschool echter dat zij haar lessen in de danszaal wilde voortzetten. Zij maakte aanspraak op ontruimingsbescherming.

De dansschool had een punt. Dit soort huurovereenkomsten vallen meestal onder het regime van artikel 7:230a BW. Deze regeling vereist dat de verhuurder niet alleen opzegt, maar ook de ontruiming aanzegt. Vanaf de dag waartegen ontruiming is aangezegd, heeft de huurder twee maanden de tijd om zich tot de rechter te wenden om verlenging van de ontruimingsbescherming te verzoeken. Als de ontruiming niet is aangezegd, gaat deze twee maanden termijn niet lopen. De organisatie had er dus niet van mogen uitgaan dat de dansschool instemde. Zij had bovendien verzuimd in de opzegging de ontruiming tegen 1 september aan te zeggen. Dit moest zo snel mogelijk alsnog gebeuren.

Zo´n verzoek tot verlenging wordt door de rechter toegewezen als de belangen van de huurder ernstiger worden geschaad door de ontruiming dan de belangen van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik. De verlenging kan neerkomen op een verlenging van een jaar, met vervolgens de mogelijkheid tot tweemaal een jaar verlenging.
Partijen zijn er in overleg uitgekomen. Maar als de vordering van de dansschool was toegewezen, had de organisatie een probleem gehad met de dubbele verhuur.

  • Les 1: Houd rekening met het risico dat de huurder een beroep doet op huurbescherming.
  • Les 2: Neem bij een opzegging de formele vereisten in acht die gelden voor die huurovereenkomst.

Meer vragen over bijvoorbeeld huurrecht? Neemt u gratis en vrijblijvend contact op met onze preferred supplier Stadhouders Advocaten.

Over Stadhouders Advocaten
Stadhouders Advocaten is een middelgroot kantoor van ervaren specialisten. Ons kantoor heeft veel ervaring in de non-profit en cultuursector, en met name onder de leden van Cultuurconnectie. Wij staan organisaties en bedrijven uit deze sectoren bij met advies en procesbijstand op het gebied van het subsidie-, arbeids-, ondernemings-, vastgoedrecht en sociale zekerheid.

meer