Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Proeftuinen nieuw certificeringskader 2018

10 juli 2017

Cultuurconnectie heeft i.s.m. de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven na een uitgebreide verkenning besloten om gezamenlijk een certificeringskader te ontwikkelen dat in 2018 ingaat. Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties is daarvoor ingesteld. Cultuurconnectie berichtte al eerder over de start van deze werkgroep (lees meer).

Waarom?
Cultuurconnectie bouwt mee aan één gezamenlijke kwaliteitszorgsysteem. Omdat steeds meer culturele organisaties naar elkaar toe groeien en meerdere culturele functies combineren, ligt het voor de hand om hiervoor één systeem te hebben dat door iedereen binnen onze branche(s) gebruikt kan worden.

Proces en ontwikkeling
De werkgroep werkt samen met een enkele organisaties die in een aantal ‘proeftuinen’ het gebruik van een gemeenschappelijk certificeringssysteem in hun eigen praktijk verkent. De POI’s, de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven kennen nog geen certificeringspraktijk en de huidige certificeringskaders van cultuurorganisaties en bibliotheken verschillen (deels) van elkaar. De werkgroep haalt daarom in de eerste helft van 2017 inzichten en wensen op bij de belangrijkste stakeholders: bibliotheken, cultuurorganisaties en auditoren. De uitkomsten van deze bijeenkomsten deelt de werkgroep met de betrokken partijen. De werkgroep legt regelmatig het certificeringskader in ontwikkeling voor aan de stuurgroep. De planning is dat het nieuwe certificeringskader eind 2017 klaar is (voor VOB en Cultuurconnectie geldt dat het kader vastgesteld worden door beide ledenvergaderingen) en begin 2018 geïmplementeerd wordt.

 
De werkgroep hanteert voor de ontwikkeling van het certificeringskader drie uitgangspunten:

  • Toekomstbestendig: de toekomstbestendigheid van de organisatie staat centraal in het nieuwe kader. Het kader is ondersteunend aan het beleidsproces en de bedrijfsvoering en wordt ingebed in de relatie met de gemeente(s);
  • Modulair en flexibel: het nieuwe kwaliteitskader wordt modulair en is flexibel zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten;
  • Praktisch en efficiënt instrumentarium: in het audit- en certificeringsproces wordt gebruik gemaakt van praktische, digitale en kostenbesparende ondersteuning. Hierbij wordt ook aansluiting met digitale benchmarkmogelijkheden nagestreefd.

Samenstelling werkgroep
Willem Camphuis (voorzitter), Leidy Bosman, Jenny Doest, Math Göbbels, Seher Hazinedar, Jan-Willem Kluën, Ariane Kop, Edwin Küpers, Adriaan Langendonk, David Michels, Duco van Minnen, Willem van Moort, Maaike Toonen, Lieuwe Toren, Hilda Vliegenhart en Bonne Westdorp

Samenstelling stuurgroep
Maaike Deckers (voorzitter), Pauline Bouvy-Koene, Jan Brands, Gerlien van Dalen, Tineke van Ham, Merel Heimens Visser, Jamil Jawad en Arthur Schellekens

Vragen en ideeën certificering 2018
Zijn er vragen over dit onderwerp of ideeën die u met de werkgroep wilt delen? Neem dan contact op met Jan-Willem Kluën, projectmanager Cultuurconnectie (jw.kluen@cultuurconnectie.nl of bel 030-2303740).

meer