Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Ontwikkelingen nieuw certificeringskader

11 september 2017


Cultuurconnectie, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Stichting Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven zijn onlangs een traject gestart om een gezamenlijk certificeringskader te ontwikkelen, dat in 2018 in werking zal treden. Hiervoor is een werkgroep uit de betrokken leden en een stuurgroep ingericht onder de vlag ‘Certificering 2018’. In onze eerdere berichtgeving schreven wij hier al meer over.Samenwerking in kwaliteitszorg
Steeds meer culturele organisaties slaan de handen ineen. De vele samenwerkingen, het combineren van functies of zelfs het samenbrengen in een gecombineerde fusieorganisatie maken dat de brancheverenigingen ook meer zijn gaan samenwerken. Met name de multifunctionele organisaties (die een combinatie van functies vervullen) hebben behoefte aan afstemming en stroomlijnen van de dienstverlening door de brancheverenigingen om dubbel werk te voorkomen. Die noodzaak wordt ook door de brancheverenigingen gevoeld.

Voortgang
In de afgelopen maanden heeft de werkgroep Certificering 2018 op grondige wijze de bestaande wensen, inzichten en ervaringen opgehaald bij verschillende organisaties. Verder is er intensief gesproken met andere deskundigen en betrokkenen. De stuurgroep, bestaande uit directeuren en bestuurders van deelnemende organisaties, heeft op basis van die eerste ervaringen groen licht gegeven om het voorliggende concept van het nieuwe certificeringskader verder uit te werken. Vervolgens zal in het najaar het conceptcertificeringskader met de achterbannen worden besproken, zodat laatste opmerkingen, vragen en wijzigingen nog verwerkt kunnen worden. Daarover wordt u binnenkort nader geïnformeerd. Uiteindelijk zal het nieuwe certificeringskader eind 2017 ter goedkeuring worden aangeboden aan de verschillende ledenvergaderingen.

Wat betekent dit voor leden van Cultuurconnectie?
Voor de leden van Cultuurconnectie geldt dat certificering al onderdeel was van het integraal lidmaatschap. In dat integraal lidmaatschap is ook een ander onderdeel van de kwaliteitszorg ondergebracht, namelijk de deelname aan de branchemonitor-benchmark KAnS en daarnaast het volgen van de CAO Kunsteducatie. Deze onderdelen zijn sinds 2016 aangemerkt als lidmaatschapsverplichtingen in het huishoudelijk reglement van Cultuurconnectie.

Taalhuizen starten met pilot
De stuurgroep heeft besloten dat de Taalhuizen (samenwerkingsverbanden van. bijvoorbeeld bibliotheken, ROC’s, welzijns- en vrijwilligersorganisaties) eerst te starten met een aantal pilots. Op basis daarvan wordt bezien of en hoe kwaliteitszorg en –evaluatie bij de Taalhuizen wordt ingericht.

Wie bedenkt een goede naam?
De groep organisaties, voor wie het nieuwe certificeringskader gaat gelden, is een groep die is nauw verweven is en ook onderlinge verschillen kent. Dat vraagt om een passende en herkenbare naam voor het nieuwe certificeringskader, waar de deelnemende organisaties zich helemaal in kunnen herkennen. Daarom is besloten een prijsvraag uit te zetten onder onze leden met de vraag een naam te verzinnen voor dit nieuwe, gezamenlijke certificeringskader. Ook daarover volgt binnenkort nader bericht.

Heeft u nog tips, vragen en wensen? De werkgroep wil ze graag horen! Neem in dat geval contact op met Willem Camphuis via directie@certificeringob.nl. Of kijk op www.certificeringob.nl.meer