Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Cultuur in het regeerakkoord

16 oktober 2017


De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en Christenunie heeft op 10 oktober 2017 haar Regeerakkoord gepresenteerd. Cultuurconnectie heeft voor haar leden een samenvatting gemaakt met speciale aandacht voor de punten die onze achterban, de Kunstencentra, muziekscholen en volksuniversiteiten, raken. De samenvatting is via deze link te downloaden. Hieronder geven wij vast een korte reactie op het akkoord.

Het Regeerakkoord noemt voor cultuur de volgende specifieke maatrelen:

  • Investeringen in cultuur zullen oplopen van € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019 naar €80 miljoen in 2020 en €80 miljoen in 2021. Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden in versterking van de culturele infrastructuur.
  • De Geefwet blijft bestaan.
  • Voor erfgoed en monumenten trekt het kabinet eenmalig de komende vier jaar 325 miljoen euro uit. Daarmee kan o.a. de leegstand bij kerken teruggebracht worden en geïnvesteerd worden in onderhoud en herbestemming. Particuliere eigenaren kunnen op rijkssteun blijven rekenen; of dat in de vorm van fiscale aftrek of subsidie gaat, moet nog blijken.
  • Bezoek aan het Rijksmuseum wordt voor ieder kind in Nederland een vast onderdeel van het lesprogramma en er komt meer aandacht voor het Wilhelmus en de Nederlandse canon.
  • Van algemene invloed is de verhoging van het lage BTW-tarief dat van 6 naar 9% gaat; dit heeft directe gevolgen voor de kaartverkoop, aankopen en dienstverlening in de culturele en creatieve sector.


Lees het volledige achtergrondartikel voor meer informatie en de eerste bevindingen van Cultuurconnectie naar aanleiding van de meest in het oog springende zaken uit het regeerakkoord.

Zie ook: Cultuur in het Regeerakkoord
meer