Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten: 2 februari 2018 in Leeuwarden

22 januari

Op 2 februari a.s. organiseert Kunsten '92 in Leeuwarden de Verkiezingsconferentie 'Cultuur & Gemeenten', in het kader van de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze bijeenkomst gaan cultuursector, burgemeesters, wethouders en ambtenaren met elkaar in gesprek. Kunst, cultuur en erfgoed halen de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren. Welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk? 


Gasten en sprekers

Onder de sprekers bevinden zich personen als Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok, burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone en creatief gangmaker van het eerste uur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad Sjoerd Bootsma. Daarnaast is een prominente rol weggelegd voor de in groten getale aanwezige burgemeesters en cultuurwethouders uit verschillende landsdelen.

Doelgroep
Met de doelgroep van deze bijeenkomst - bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen, cultuurfondsen, kunsthogescholen, erfgoedinstellingen en cultuureducatie-professionals – beantwoorden we in verschillende sessies vragen op het gebied van actuele thema's. In de interactieve deelsessies staat de beantwoording van een centrale vraag centraal. Deze verzamelde antwoorden vormen vervolgens input voor het plenaire debat in de middag. Bij elke sessie zijn wethouders aanwezig en neemt een wethouder het voortouw, die daarvoor een actuele uitdaging in zijn gemeente als centrale vraag heeft ingebracht.

Deelsessies

 1. Wat kunnen gemeenten doen om toegankelijkheid van cultuur voor iedereen te realiseren en de kracht van cultuur meer benutten?
  Thema: Cultuureducatie (moderator: Sanne Scholten, directeur LKCA)
 2. Hoe bied ik ruimte aan talent in mijn gemeente?
  Thema: Talent, broedplaatsen, atelierbeleid (moderator: Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds)
 3. Hoe zorg ik op lokaal niveau voor een goede arbeidsmarkt binnen de kunst en -cultuursector?
  Thema: Arbeidsmarktagenda, Fair Practice Code (moderator: Erik Akkermans, voorzitter werkgroep Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector)
 4. Hoe breng ik kunst en cultuur in het politieke debat?
  Thema: De Cultuurwijzer | Cultuur in de lokale politiek (moderator: n.t.b.)
 5. Hoe benut ik de kracht van de regio?
  Thema: Regio, Stad, Land (moderator: Ruben Maes, Bureau @Maes)
 6. Cultuurparticipatie oké, maar dan…….?
  Thema: Participatie - het betrekken van burgers bij besluitvorming (moderator: Josien Pieterse, Netwerk Democratie)
 7. Hoe bepaal ik mijn kernwaarde als gemeente?
  Thema: Op weg naar de Omgevingsvisie (moderator: Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)

Meer informatie?
Organisatie is in handen van Kunsten ’92, in samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente Leeuwarden, VNG, LKCA, European Cultural Foundation en de Federatie Cultuur (waar Cultuurconnectie ook deel van uitmaakt). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kunsten '92. Wilt u zich direct aanmelden? Dat kan via deze link.

meer