Publicatie handreiking Krachtige Cultuur Kernen

14 juni

De handreiking Krachtige Cultuur Kernen, ‘De specie(s) van culturele samenwerking  is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op het in gang zetten van de realisatie van een succesvolle KCK.

Daarnaast biedt deze handreiking praktische inzichten voor directeur-bestuurders van organisaties die uitgedaagd worden om mee te doen aan een Krachtige Cultuur Kernen (KCK). De handreiking geeft een overzicht van de (nieuwe) zakelijke vraagstukken die zich bij de ontwikkeling van een Krachtige Cultuur Kern voordoen.

Tijdens het congres ‘Toekomstproof’ op 6 juni 2019  is de handreiking Krachtige Cultuur Kernen gepresenteerd. De drie deelnemers aan de talkshow ontvingen uit handen van Cultuurconnectie-directeur Jan Brands de eerste exemplaren. Ook alle deelnemers aan het congres hebben na afloop een exemplaar mogen ontvangen. De leden van Cultuurconnectie die niet op het congres aanwezig waren krijgen een exemplaar van deze publicatie van brancheorganisatie Cultuurconnectie toegezonden.

Mocht u een exemplaar van deze handreiking willen bestellen, neemt u dan contact op met het secretariaat van Cultuurconnectie via info@cultuurconnectie.nl  of (030) 2303 740. De handreiking is ook in digitaal format als PDF te downloaden via deze link.