Instemming met onderhandelingsresultaat CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken

29 oktober

De leden van Cultuurconnectie hebben op 29 oktober 2019 ingestemd met het onderhandelingsresultaat tot een nieuw gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Cultuurconnectie is verheugd met deze instemming van haar achterban. Al eerder reageerde de klankbordgroep cao positief op het resultaat. Ook de leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben op 29 oktober 2019 ingestemd.

Op 1 november 2019 zullen de uitslagen van de achterbanraadplegingen van de vier vakbonden (Kunstenbond en AVV namens kunsteducatie, en CNV en FNV namens Openbare Bibliotheken) bekend zijn. Wanneer alle partijen instemmen hebben we daarmee een definitief cao-akkoord bereikt. Via de volgende links kunt u het in stemming gebrachte onderhandelingsresultaat en de toelichting downloaden.