Nieuwe CAO Kunsteducatie 2019 - 2021

10 januari 2020


Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie (namens werkgevers) en vakbonden Kunstenbond en AVV zijn gekomen tot een akkoord over een tussen-CAO Kunsteducatie. Dit akkoord is door de achterbannen bekrachtigd.


De afgelopen jaren is volop ingezet op een gezamenlijke CAO Kunsteducatie met de Openbare Bibliotheken. Een gezamenlijk akkoord was zeer dichtbij. De vakbonden aan bibliotheekzijde FNV en CNV hebben echter nog meer tijd nodig. Daarom zijn sociale partners in de Kunsteducatie in overleg getreden over een ‘tussen-CAO Kunsteducatie’, om duidelijkheid te verschaffen aan werkgevers en werknemers in deze branche. Over deze CAO is op 16 december 2019 een akkoord bereikt tussen de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV. In het akkoord over de tussen-CAO Kunsteducatie wordt op veel punten aangesloten bij de resultaten van de onderhandelingen tot eerdergenoemde gezamenlijke CAO met de Openbare Bibliotheken. De tussen-CAO heeft een looptijd van twee jaar, van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De nieuwe CAO bevat twee salarisstijgingen, per 1 januari 2020 3%, en per 1 januari 2021 2%.

Wanneer er alsnog een gezamenlijke CAO met de bibliotheken wordt bereikt zullen er aanvullende afspraken gaan gelden. Deze zijn in een side-letter van het akkoord gevoegd.

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op de kunstencentra en muziekscholen in Nederland en heeft een bereik van ca. 6.000 medewerkers.

Zie ook: CAO Kunsteducatie