Meldpunt schade coronacrisis

16 maart 2020

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingesteld om de economische gevolgen van de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus in kaart te brengen.

Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentieel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken. In dit korte onderzoek willen we de (financiële) effecten van de maatregelen rondom het coronavirus op de cultuureducatie en volksuniversiteitswerk in kaart brengen. Dit onderzoek is gericht op structureel gesubsidieerde centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten. De gegevens zullen worden gebruikt onder andere ten behoeve van lobby voor ondersteuning van de branche, zoals een noodfonds cultuur, het tegemoetkomen van zelfstandigen in de branche, enzovoorts. Uw bijdrage is belangrijk. Door Cultuurconnectie zullen de antwoorden samengevat worden en worden geanonimiseerd, we zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie. We moedigen u aan om deze survey vooral ook door te sturen naar collega-organisaties.

De eerder genoemde meldpunten van de Kunstenbond (meldpunt voor zzp'ers) en de Boekmanstichting (algemene survey) zijn ook nog steeds online. Ga direct naar het meldpunt van Cultuurconnectie.

Zie ook: Meldpunt schade coronacrisis