CAO Kunsteducatie 2019-2021

4 mei 2020

Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV hebben op 2 april 2020 de definitieve tekst van de ‘tussen-CAO Kunsteducatie 2019-2021’ vastgesteld. De CAO Kunsteducatie heeft een looptijd van twee jaar: vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De CAO Kunsteducatie is vervolgens op 3 april 2020 aangemeld bij het ministerie van SZW voor Algemeen verbindendverklaring. De ter visie periode loopt af op 22 mei 2020. Bij geen bezwaren van derden zal kort na 22 mei het avv besluit door SZW genomen kunnen worden genomen. De CAO Kunsteducatie 2019-2021 is nu tevens vormgegeven als een interactief PDF-document en deze is te downloaden via deze link.

N.B. Het blijft de wens van Cultuurconnectie een gezamenlijke CAO met de Openbare Bibliotheken te sluiten. Er wordt aan bibliotheekzijde nog steeds intensief overleg gevoerd met de vakbonden over bibliotheekspecifieke bepalingen.

Zie ook: CAO Kunsteducatie