Update protocol: goedkeuring EZK losgelaten

26 mei 2020


Op 19 mei 2020 is het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie op een punt gewijzigd: het betreft het advies over het gebruik van handgel. Geadviseerd wordt dit niet langer verplicht te stellen. Overigens is het eerder besproken noodzakelijke 'stempel' van de bevoegde instanties voor protocollen losgelaten; zolang het protocol in overleg met verschillende organisaties binnen de branche is opgesteld, is besloten dat een goedkeuring door bevoegde instanties, waaronder het ministerie van EZK, niet langer nodig is.

Zie ook: Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie