Een woord van dank door Jan Brands, directeur Cultuurconnectie

18 december 2020


Beste branchegenoten, beste lezers,

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug! Het waren rare en ook zware tijden. Of het nou om jouw eigen gezondheid of die van jouw naasten ging. Of je nou voor of tegen maatregelen was. Of je nou veel te veel werk kreeg of helemaal geen werk meer had. Het was een verwarrend, onzeker en soms onveilig jaar. Maar het was ook een periode van bemoediging, behulpzaamheid, innovatie en saamhorigheid. En hoewel er licht aan het eind van de corona-tunnel gloort, wordt er de laatste weken van dit jaar en de eerste van het nieuwe jaar toch nog een stevig beroep op jullie aanpassings- en doorzettingsvermogen gedaan. Maar wel in de wetenschap en het volle vertrouwen dat er betere tijden aanbreken. 

Terugkijkend op afgelopen jaar wil ik graag mijn bewondering en dank aan jullie uitspreken.

Dank aan de leden van Cultuurconnectie voor hun onvermoeibare inzet, begrip en creativiteit.
Dank aan de werkgevers dat ze alles op alles gezet hebben om het werk door te kunnen laten draaien.
Dank aan de werknemers en zzp’ers dat ze zijn blijven doorgaan en de moed niet opgegeven hebben.
Dank aan de klanten, cursisten en subsidienten dat ze ons niet hebben laten vallen.
Dank aan de leden van de Werkgroep van ons coronaprotocol en de denktanks die zich belangeloos en vol overgave ingezet hebben om ons werk door te kunnen laten gaan.
Dank aan de partners, LKCA, VLS, KNMO en Koornetwerk voor de constructieve samenwerking.
Dank aan de ministeries van OCW, EZK, SZW en gemeenten en provincies, VNG en IPO, voor het mee helpen zoeken naar oplossingen.
Dank aan de Taskforce culturele en creatieve sector, de Federatie Cultuur, onze collega brancheorganisaties, het Platform ACCT, MKB Nederland, voor al het reken-, steunpakket- en lobbywerk en het bieden van perspectief.
Dank aan het OAK en de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk voor het financieren van de Zoom-omgeving van bijna 4.000 cultuureducatie- en volksuniversiteitsdocenten in heel Nederland.
Dank aan alle partners en suppliers die ons naast het gebruikelijke ledenvoordeel dit jaar ook met raad en daad hebben bijgestaan.
Dank aan het bestuur van Cultuurconnectie voor de input en kennis en voor het bieden van alle steun.
Dank aan de medewerkers van het bureau van Cultuurconnectie die keihard hebben gewerkt om de vereniging en haar leden optimaal functionerend te houden.
Dank aan een ieder die ik nog vergeten ben, maar ik niet minder dankbaar ben.
Dank dat jullie me hebben laten zien dat dankbaar zijn een groot goed is!

Een hele rustige en zalige kerst gewenst en een positieve start van 2021 en bovenal: blijf gezond! Hou vol, want het is om met de Groningse zanger Ede Staal te spreken, nog nooit zo donker geweest of het wordt altijd wel weer licht!

Jan Brands
Directeur Cultuurconnectie