Enquête coronasteun door gemeenten

8 juni


Onlangs is er in de Taskforce culturele en creatieve sector besloten om de uitvraag naar coronasteun door gemeenten op te starten. Doel is om de uitvoeringspraktijk in kaart te brengen van gemeenten die rijkssteun voor dit doel hebben ontvangen.

De sector wil graag onderbouwd in kaart brengen of, en hoe, de steun bij lokale culturele organisaties terecht gekomen is en wat het effect is van de coronasteun op de (financiële) positie van lokaal gefinancierde organisaties. De gegevens worden tevens gebruikt om in kaart te brengen wat er in de toekomst nodig is voor het noodzakelijke corona-herstelplan. De uitvraag vindt plaats onder diverse soorten culturele organisaties, zowel amateur als professioneel, en ziet op de periode van medio maart 2020 tot en met 31 mei 2021. De vragenlijst bestaat uit 4 vragen en neemt slechts een paar minuten tijd.

Binnen de corona microsite van Cultuurconnectie is het uitvraagformulier ondergebracht bij het meldpunt corona-schade. U kunt ook gebruik maken van de directe link naar het formulier.

Zie ook: Meldpunt schade coronacrisis