Handreiking Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

6 juli 2021

Vanaf 6 juli 2021 is de nieuwe handreiking vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) online beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn er ook twee flyers beschikbaar, welke bedoeld zijn om met name de Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs te bereiken met een versie voor de ouders die door een ieder ingezet kunnen worden.

De flyers zijn bedoeld om medezeggenschapsraden alert te maken op de schoolplannen en NPO-plannen die na de zomer op school een concretere uitwerking gaan krijgen. Ook zijn ze bedoeld om in het algemeen te wijzen op de positie en het belang van kunst en cultuur in het onderwijs. De documenten zijn beschikbaar via de website van het LKCA en via onderstaande links: