Verlenging CAO Kunsteducatie

5 juli

Onlangs heeft de stemming over het voorstel tot verlenging van de CAO Kunsteducatie tot 1 november 2021 onder de leden (werkgevers) van Cultuurconnectie plaatsgevonden. De leden hebben unaniem ingestemd voor verlenging van de CAO Kunsteducatie in ongewijzigde vorm.

Inmiddels is de cao aangemeld bij het ministerie van SZW en zijn wij bezig met het afhandelen van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring. In de periode tot 1 november 2021 blijven sociale partners kunsteducatie hard werken aan het doel te komen tot één arbeidsvoorwaardenpakket voor organisaties met zowel een bibliotheek als een kunsteducatie-component.

Zie ook: CAO Kunsteducatie