Intervisiedagen gecommitteerden HaFaBra-opleidingen

Het landelijk examenbureau opleidingen amateurmuziek organiseert jaarlijks gratis intervisiedagen voor gecommitteerden die betrokken zijn bij de examinering van de HaFaBra-diploma’s. Tijdens deze intervisiedagen worden ervaringen uitgewisseld en wordt informatie gegeven rondom de examinering en het toezicht. In 2016 vinden de intervisiedagen plaats op vrijdag 11 maart 2016 en zaterdag 19 maart 2016 in Utrecht. De exacte locatie wordt nog nader bepaald.

Het landelijke examenbureau voor opleidingen amateurmuziek nodigt alle gecommitteerden van harte uit voor één van de twee intervisiedagen. Deze dagen zijn bedoeld voor zowel de gecommitteerden uit de KNMO-kringen als die van de Cultuurconnectie-leden.
U kunt zich hier aanmelden.

Het hoofdonderwerp van de komende intervisiedagen zijn de ervaring(en) met en de veranderde rol van gecommitteerden in de nieuwe examenpraktijk naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe raamleerplannen en het examenreglement vanaf 1 september 2015.

Klik hier voor meer informatie over het landelijk examenbureau.