{preheader}
Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief 9, 30 juni 2020
Coronamaatregelen per 1 juli | kamerdebat 29 juni | CAO KE en OB | coronagesprek
 
COVID-19_composite_8N
Versoepeling maatregelen per 1 juli 2020

Op woensdagavond 24 juni 2020 heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt, die op 1 juli 2020 in werking treden. De versoepeling van de regels heeft enkele hardnekkige onduidelijkheden weggenomen omtrent de maximale bezetting van gebouwen en buitenruimten, maar een zorgvuldige analyse en interpretatie van de nieuwe regels blijft zeer belangrijk. Cultuurconnectie is meteen aan de slag gegaan met het bijwerken van de microsite, de branchespecifieke richtlijnen van het protocol en de module veelgestelde vragen (F.A.Q.). De branchespecifieke richtlijnen van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie zijn inmiddels bijgewerkt conform de nieuwe richtlijnen die vanaf 1 juli gaan gelden.

Terugblik Cultuurdebat Tweede Kamer 29 juni

Op 29 juni 2020 voerde de Tweede Kamer debat over Cultuur en corona. Dit Coronadebat, ingelast om de bijzondere positie van de cultuur in de coronacrisis te onderstrepen, was fel. Alle partijen verweten de minister de cultuursector onvoldoende te steunen in de coronacrisis. Vooral de linkse partijen hadden terecht veel aandacht voor de slechte positie van zzp’ers in de cultuursector.
Ondanks de steun voor het belang van de sector was al met al de uitkomst teleurstellend. Er komt niet meer geld bij lijkt het, hooguit wordt er met potjes geschoven. Verder moet de sector de algemene steunmaatregelen afwachten.

Er zijn nog wat moties die een kans geven op meer financiële ondersteuning van de sector: Zo is er een motie ingediend met een verzoek tot onderzoek naar de inkomenspositie van zzp’ers. Ook is er een motie welke de regering verzoekt om een herstelpakket te ontwikkelen voor de kunst- en cultuursector en de Kamer hierover uiterlijk op Prinsjesdag te informeren. Een andere motie vraagt de regering erop toe te zien dat Fair Practice het uitgangspunt blijft. De moties worden aanstaande donderdag in stemming gebracht. U vindt de alle ingediende moties en het advies hierop van de minister op de site van Kunsten'92.

Lees meer...
CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken

Op 8 juni 2020 zijn FNV en CNV Connectief en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) het eens geworden over enkele nieuwe afspraken. Daarmee is een majeure stap vooruitgezet in het proces dat leidt tot een gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken.
Het onderhandelaarsakkoord is inmiddels met een positief advies voorgelegd aan de achterbannen Openbare Bibliotheken (OB). De stemming hierover vindt begin juli plaats. 

Leden van Cultuurconnectie hebben gisteren de Ledenbrief Gezamenlijke cao met bibliotheken - onderhandelaarsakkoord ontvangen waarin dit nieuws nader is toegelicht.

Jeugdfonds_Sport_Cultuur_Toolkit
Toolkit Jeugdfonds Sport & Cultuur

Door de coronacrisis hebben meer gezinnen geldzorgen en dan wordt vaak als eerste bezuinigd op deelname aan sportclubs en culturele lessen. Vorige maand heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ gelanceerd, waarmee ouders geholpen kunnen worden als er thuis geen geld is. Ook zijn er handige toolkits beschikbaar waarmee organisaties hun doelgroepen kunnen informeren over mogelijkheden bij het fonds. De toolkit bevat onder andere teksten voor de website en nieuwsbrief, poster, flyer en teksten voor social media kanalen. De toolkit is te downloaden via www.jeugdfondssportencultuur.nl/cultuuraanbieder. Meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar communicatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl.

Lees meer...
Streep door minimumtarief voor zelfstandigen

Minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief hebben op 15 juni 2020 aangekondigd het wetsvoorstel in te trekken om een minimumtarief voor zelfstandigen en een opdrachtgeversverklaring in te voeren. Er zou te weinig draagvlak voor zijn in de samenleving. Met name de hoge administratieve lasten door de fundamentele verschuiving van het ondernemersrisico van de zelfstandige naar de opdrachtgever gaven de doorslag.

Lees meer...
2020.06.22-Overhandiging-Loyaliteitspas
Koningin Máxima ontvangt eerste loyaliteitspas Méér Muziek in de Klas

Op 22 juni jongstleden nam Koningin Máxima tijdens een online bijeenkomst de eerste loyaliteitspas Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers in ontvangst. Met deze pas kunnen alle inwoners van Zevenaar in Gelderland, geld inzamelen voor structureel muziekonderwijs voor alle Zevenaarse basisschoolleerlingen. De videoregistratie van de bijeenkomst staat op YouTube

Lees meer...
Minister Van Engelshoven in #KUUBstijl van kunstenares Petra Kruijt
Lancering programma Cultuurparticipatie

Op zaterdag 13 juni 2020 lanceerde minister Ingrid van Engelshoven het Programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij Studio KUUB. Met dit programma willen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur. De talkshow is terug te zien via YouTube.

Lees meer...
2020.06.24_Coronagesprek_2
2e coronagesprek met Cultuurconnectieleden

Op 24 juni jongstleden vond het tweede 'coronagesprek' voor leden van Cultuurconnectie plaats via een online bijeenkomst. Vooraf ingediende en live gestelde vragen werden behandeld. Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de leden bij te praten over actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en konden voorbeelden van best practice worden gedeeld. Van het online coronagesprek is een videoregistratie gemaakt en deze is exclusief voor leden beschikbaar gemaakt.

Lees meer...
BHV.nl_Logo
Bedrijfshulpverlening in coronatijd

In corona-tijd gelden een hoop extra maatregelen die nodig zijn om bezoekers zo goed en zo veilig mogelijk te kunnen verwelkomen. Deze maatregelen betekenen niet alleen iets voor de organisatie zelf, maar ook voor de manier waarop hulp verleend moet worden in voorkomende gevallen. Preferred supplier BHV.nl heeft een handige poster gemaakt vol praktische tips over hoe je als BHV’er dient te handelen in deze tijd. Print de poster (op A3) en hang deze op een (voor uw BHV’ers) zichtbare plek. Klik hier voor de poster.

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4
Audits certificering hervat

Met ingang van 1 juni 2020 zijn de instellingen die op de auditplanning stonden weer bezocht. Dit zijn met name instellingen die getoetst worden aan de hand van Kwaliteit in Beeld (bibliotheken en cultuurorganisaties). De administratieve start van de certificering van de organisaties die in het derde en vierde kwartaal van 2020 aan de beurt zijn, wordt gestart vóór 1 juli.

 
Ledennieuws
 
Artamuse, Muziekscholen Stede Broec en Oostelijk West-Friesland in staat van faillissement

Van directeur Ruud Janssen van Artamuse ontving Cultuurconnectie het trieste bericht dat de activiteiten in Sittard-Geleen per 1 augustus 2020 zullen stoppen. Ook is Cultuurconnectie op 22 juni jongstleden door de curator geïnformeerd dat zowel de Stichting Muziekschool Stede Broec als de Stichting Muziekschool Oostelijk West-Friesland, beiden reeds geruime tijd lid van Cultuurconnectie, in staat van faillissement zijn verklaard. Vanzelfsprekend betreurt Cultuurconnectie deze berichten ten zeerste en wenst de directeuren Steffen Snip en Ruud Janssen en alle overige betrokkenen heel veel kracht en sterkte in de nabije toekomst.

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
LDOV-COV online 2 juli 2020

Het eerder op 26 maart geplande Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV-COV) heeft door de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden. Om toch nog voor de zomer een LDOV-COV te laten plaatsvinden is besloten een online LDOV-COV in te plannen op 2 juli 2020. 

Kijk op Ledennet voor meer informatie of ga direct naar het aanmeldformulier.

ALV 23 april 2020
Save the date: 18 en 19 november 2020 ALV en najaarscongres

Op 18 en 19 november 2020 staan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en het najaarscongres van Cultuurconnectie gepland in Rozet te Arnhem. Reserveer deze data alvast in uw agenda.

{AFMELDEN}
Powered by Tuesday