{preheader}
Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik hier voor de online versie
Nieuwsflits COVID-19 #29, 14 oktober 2020
Gedeeltelijke lockdown: wat betekent dit voor u?
 
COVID-19_composite_27

Gisterenavond, 13 oktober 2020, hebben Minister-president Rutte en minister de Jonge (VWS) tijdens een persconferentie aangekondigd en dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen in Nederland daalt en dat er daarom besloten is tot een gedeeltelijke lockdown.

De landelijke maatregelen gelden vanaf vanavond, dinsdag 14 oktober 2020, 22.00 uur en zijn in elk geval voor de komende vier weken van kracht (met een evaluatie na twee weken). De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie volledig op slot te doen.


Een overzicht van de nieuwe maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wat betekent dit voor de branche kunst- en cultuureducatie?

Vooralsnog verandert er - buiten de algemene richtlijnen waar een ieder in Nederland zich aan moet houden - nog niet veel voor de branche kunst- en cultuureducatie, omdat ons werk wordt gerekend tot het onderwijs.
Uiteraard daarbij rekening houdende dat in binnenruimtes waar mensen zitten een maximum aantal personen van 30 geldt en dat voor zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Let wel, locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.

De mondkapjesplicht is de belangrijkste aanscherping voor de maatregelen binnen de kunst- en cultuureducatie, gelet op het verplichte karakter van het dragen van een mondkapje in een publieke binnenruimte en de maatregel dat in het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) iedereen een mondkapje draagt buiten de les. Op rijksoverheid.nl staan de regels voor kunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen nader uitgelegd.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Vraag is hoe dit zich verhoudt tot onder andere danslessen in onze branche. Hierover zijn inmiddels vragen gesteld aan het ministerie van OCW en het ministerie heeft bevestigd dat dans amateurkunst is, dus niet onder de sportrichtlijnen valt.

Cultuurconnectie adviseert om de staande maatregelen en protocollen nauwlettend op te blijven volgen, bij twijfel contact met uw veiligheidsregio op te nemen, en op deze manier mee te werken aan het indammen van de verdere verspreiding van het virus. Vanzelfsprekend onderschrijft Cultuurconnectie de basis uitgangspunten zoals door de overheid en het RIVM verwoord, want alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

• Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Ga weg als het druk is;
• Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
• Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Meer informatie

Hoewel er voor (delen van) onze branche weinig verandert, zal Cultuurconnectie de nieuwe aangescherpte maatregelen bespreken met de werkgroep Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. De resultaten van dat overleg worden als gebruikelijk waar nodig weer zo spoedig als mogelijk aan u terug gekoppeld en verwerkt op onze speciale COVID-19 microsite.

Op rijksoverheid.nl vindt u vanzelfsprekend de meest actuele informatie aangaande de actuele maatregelen. Het corona-dashboard geeft informatie over de actuele risiconiveaus en ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, zowel landelijk als per veiligheidsregio en gemeente. De gisteren gepresenteerde en op rijksoverheid.nl gepubliceerde routekaart met 4 risiconiveaus laat zien welke maatregelen per niveau gelden. Bestuurders kunnen aanvullend daarop extra maatregelen nemen. Download publieksversie en de bestuurdersversie van de routekaart.

{AFMELDEN}
Powered by Tuesday