ALV en Congres 13 en 14 juni 2018

Op 13 en 14 juni 2018 vonden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres ‘Iepen Mienskip, hoe cultuur de samenleving versterkt’ van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Hieronder volgt een korte terugblik.

Congresdag 1: ALV en Leeuwarden-Fryslân 2018

Voorafgaand aan het congresgedeelte vond op 13 juni de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats, met aansluitend interactieve sessies onder leiding van gespreksleider Lesja Sondorp over ingebrachte vraagstukken en thema's.

De aftrap voor het congresgedeelte werd gegeven door Sjoerd Feitsma (wethouder cultuur gemeente Leeuwarden) die een inleiding gaf over de ontwikkeling en betekenis van Iepen Mienskip en Leeuwarden-Fryslân, culturele hoofdstad 2018. Daarna volgde een presentatie van Esmeralda de Vries over het project Haak aan bij het burgerinitiatief ‘DGGDW’.


Congresdag 2: ‘Iepen Mienskip, hoe cultuur de samenleving versterkt'

Op donderdag 14 juni werd het congres voortgezet met een paneldiscussie over de rol van cultuur in een open samenleving ('Iepen Mienskip'), onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes. De panelleden waren Marijke van Hees (voorzitter Raad van Cultuur), Sjoerd Feitsma (wethouder cultuur gemeente Leeuwarden), Oeds Westerhof (directeur Legacy LF20180) en Jan Jaap Knol (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie).

Lancering 'digitale bouwplaats cultuurbeleid'

Tot slot van de plenaire sessie lanceerden Marijke van Hees en Sjoerd Feitsma de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl die bedoeld is om de ontwikkeling van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken.
N.B. lees ook de Nieuwsflits over de lancering

Workshops & presentaties

Deelnemers gingen vervolgens met elkaar aan de slag in een vijftal workshops en presentaties:

  1. De kunst van het verdwalen, met Anne Graswinckel
  2. Talentontwikkeling in de praktijk, met Hilde Mulder
  3. Muziek yn ‘e Mienskip, met Margriet Gerritsma en Johannes Terpstra
  4. Kunst als vliegwiel, met Sikko Cleveringa, Freek van Duijn en Sjoerd Litjens
  5. Verbinding Kunst, cultuur & natuur, met Joop Mulder en Margryt Keuning

‘Walking’ lunch en poëtische afsluiting

Het congres werd afgesloten met een kaleidoscopische impressie van dichtregels en oneliners van de congresdeelnemers, voorgedragen door Kim Coppes en Anne Graswinckel, muzikaal becommentarieerd en begeleid door Johannes Terpstra op de marimba.

N.B. Exclusief voor leden van Cultuurconnectie is een meer uitgebreide terugblik op het besloten Ledennet beschikbaar en zijn congresdocumenten en ALV-stukken te downloaden.