Marijn Cornelis

Marijn Cornelis

Marijn Cornelis is directeur-bestuurder van CultuurSchakel, de kennis- en netwerkorganisatie voor cultuuronderwijs op school en cultuurbeoefening in de vrije tijd in Den Haag. De thema’s diversiteit, inclusie en kansengelijkheid zijn bij Marijn speerpunten. In de meest gesegregeerde stad van Nederland zijn de leerlingen op de scholen super-divers, en zijn er talloze vormen van cultuurbeoefening, in formele en informele verbanden. CultuurSchakel geeft ook subsidies aan cultuurbeoefenaars, en probeert hierin inclusieve regelingen op te zetten, die laagdrempelig toegankelijk zijn.

Om meer diversiteit in het personeel van Haagse culturele instellingen te bevorderen richtte Marijn de Haagse Cultuuracademie op, een netwerkprogramma voor young professionals.