Noor Sloterdijk

Noor Sloterdijk

Noor Sloterdijk (zij/haar) is het aanspreekpunt van de Code Diversiteit & Inclusie, de gedragscode van en voor de culturele sector met als doel diversiteit en inclusie in alle lagen van een organisatie - alle p's - te bevorderen. Daarnaast is Noor werkveldspecialist d&i bij penvoerder LKCA. Noor is opgeleid als musicoloog, en focust zich in haar onderzoek ook op muziek en/of de culturele sector in brede zin relatie tot d&i. Daarnaast is ze zelf werkzaam geweest in de culturele sector, aanvankelijk als marketing- & communicatiemedewerker en later als productieleider.

"In de nieuwe versie van de scan is er kritisch naar taal gekeken en er zijn vragen toegevoegd over onderwerpen die in de huidige tijdsgeest relevanter zijn geworden, zoals meerstemmigheid, toegankelijkheid en gelijkwaardigheid."