Najaarscongres en ALV 2022

Op donderdag 17 november 2022 organiseerden wij het najaarscongres bij lidorganisatie Huis73 in 's-Hertogenbosch. Op deze dag vond een cao-ledenraadpleging, de Algemene ledenvergadering en het congresprogramma 'Crises en Kansen' plaats. Op deze pagina leest u een terugblik op deze dag.

Najaarscongres en ALV 2022 Cultuurconnectie

Congresprogramma: 'Crises en Kansen'

De wereld beleeft tumultueuze tijden en de nieuwe crises zijn voor iedereen binnen de samenleving voelbaar. De economische impact van de energiecrisis, de hoge inflatie, een ‘na-ijlende’ coronacrisis en arbeidsmarktproblematiek raken ook de culturele en creatieve sector hard en wij bevinden ons daardoor opnieuw in zwaar weer. Zwaar weer dat te typeren is als een ‘perfect storm’ doordat de verschillende maatschappelijke crises elkaar in rap tempo hebben opgevolgd en nu zelfs ten dele samenvallen. Onze branche met haar diverse culturele en sociaal-maatschappelijke functies en wijdvertakte opdracht- en arbeidsrelaties, bevindt zich in het oog van die storm. In het najaarscongres ‘Crises en Kansen’ gingen wij in op wat die crises voor de arbeidsmarkt in de branche betekenen en welke kansen hierin mogelijk verscholen liggen.

Publicatie onderzoeksrapport Culturele multifunctionele organisaties

Cultuurconnectie liet onderzoek uitvoeren naar ‘Culturele multifunctionele organisaties’ in Nederland. Een eerste exemplaar van het rapport werd tijdens het congres door Dennis Stam namens het ministerie van OCW in ontvangst genomen.

Panelgesprek ‘Crises en Kansen’

Rondom het thema arbeidsmarkt in de cultuursector vond een panelgesprek plaats vanuit vier invalshoeken: (1) landelijk cultuurbeleid, (2) arbeidsrecht en fair practice, (3) toestroom vanuit opleidingen en (4) maatschappelijke taakstelling op lokaal en regionaal niveau. Insprekers van het panel waren: Jeroen Bartelse (co-voorzitter Kunsten'92), Irene Asscher-Vonk (voorzitter Platform ACCT), Agnes Willenborg (voorzitter Sectoraal Adviescollege Kunstvakonderwijs) en Mike van der Geld (wethouder cultuur, gemeente Den Bosch). De onafhankelijke gespreksleiding is in handen van Martijn de Greve (‘Haagse Lobby’, Radio1 en ‘Politieke Junkies’, de Balie). Het werd een geanimeerd en vurig gesprek waarbij de zaal ook van zich liet horen met ideeën, vragen en opmerkingen.

De toekomst van de branche

Het panelgesprek leverde nieuwe vergezichten en gespreksstof op. Met elkaar gingen we vervolgens het gesprek aan over de toekomst van onze branche. In het ‘thema-buffet’ werd onderzocht hoe wij de agenda bepalen waar wij als branche de komende jaren gaan inzetten. Dát gesprek was tevens het startsein voor een serie bijeenkomsten die Cultuurconnectie in het land gaat organiseren om het gesprek met leden en de achterban aan te gaan en onze toekomst gezamenlijk te gaan vormgeven.

Line-up sprekers en gasten

Martijn de Greve

Martijn de Greve is een professioneel debatleider, gespecialiseerd en zeer ervaren in politieke en maatschappelijke debatten. De vaderlandse politiek volgt hij op de voet, wat hem goed van pas komt in zijn wekelijkse Radio1 programma 'Haagse Lobby' en tijdens de even interessante als vermakelijke sessies van 'De Politieke Junkies' in de Balie in Amsterdam. Eveneens in De Balie leidt hij het verhelderende mediaprogramma 'Operatie Interview'.

Jeroen Bartelse

Jeroen Bartelse is co-voorzitter van Kunsten'92 en algemeen directeur van TivoliVredenburg. In het verleden was hij directeur van de Raad voor Cultuur en directeur Kennis & Innovatie bij het ministerie van OCW. Met zijn expertise van (landelijk) cultuurbeleid is hij als lid van de Taskforce Culturele Creatieve Sector steevast te vinden in de frontlinie bij het verdedigen en bevorderen van belangen van de cultuursector.

Irene Asscher-Vonk

Prof. mr. Irene Asscher-Vonk studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde op het onderwerp 'Toegang tot de dienstbetrekking' en werd op haar 50ste hoogleraar Sociaal Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij was kroonlid van de SER en bekleedde commissariaten bij vele bedrijven waaronder Nutricia, Rabobank, KLM en Arriva. Ook was zij voorzitter van de Museumvereniging. Momenteel is zij voorzitter van Platform ACCT dat als doel heeft het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Agnes Willenborg

Agnes Willenborg is decaan van de HKU, faculteit Creatieve Transformatie en faculteit Kunst & Economie en is tevens voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Kunstvakonderwijs (SAC KUO). Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring als ontwerper, strateeg, bestuurslid en algemeen directeur voor enkele van de toonaangevende bureaus en adviesbureaus. Ook ontwikkelde, voerde en beheerde ze educatieve programma's voor het hoger onderwijs in Digital Design, Creative Leadership en Transformation Design.

Mike van der Geld

Mike van der Geld is wethouder in 's-Hertogenbosch met meerdere portefeuilles waaronder Cultuur, Duurzame verstedelijking, Ruimtelijke ordening, Energietransitie en Financiën. Daarvoor was hij onder andere fractievoorzitter en commissielid voor D66 in 's-Hertogenbosch.

Vergaderstukken en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering vindt u op de informatiepagina op het besloten ledennet.

Plan uw route