Najaarscongres en ALV 2022

Op donderdag 17 november 2022 organiseerden wij het najaarscongres bij lidorganisatie Huis73 in 's-Hertogenbosch. Op deze dag vond een cao-ledenraadpleging, de Algemene ledenvergadering en het congresprogramma 'Crises en Kansen' plaats. Op deze pagina leest u een terugblik op deze dag.

Najaarscongres en ALV 2022 Cultuurconnectie

Congresprogramma: 'Crises en Kansen'

De wereld beleeft tumultueuze tijden en de nieuwe crises zijn voor iedereen binnen de samenleving voelbaar. De economische impact van de energiecrisis, de hoge inflatie, een ‘na-ijlende’ coronacrisis en arbeidsmarktproblematiek raken ook de culturele en creatieve sector hard en wij bevinden ons daardoor opnieuw in zwaar weer. Zwaar weer dat te typeren is als een ‘perfect storm’ doordat de verschillende maatschappelijke crises elkaar in rap tempo hebben opgevolgd en nu zelfs ten dele samenvallen. Onze branche met haar diverse culturele en sociaal-maatschappelijke functies en wijdvertakte opdracht- en arbeidsrelaties, bevindt zich in het oog van die storm. In het najaarscongres ‘Crises en Kansen’ gingen wij in op wat die crises voor de arbeidsmarkt in de branche betekenen en welke kansen hierin mogelijk verscholen liggen.

Publicatie onderzoeksrapport Culturele multifunctionele organisaties

Overhandiging MFO rapport
Willem van Moort (l) en Dennis Stam (r)

Cultuurconnectie liet onderzoek uitvoeren naar ‘Culturele multifunctionele organisaties’ in Nederland. De opkomst van dit type culturele organisatie vraagt deze nieuwe organisatievorm om nieuw beleid en regelgeving. Een eerste exemplaar van het rapport werd tijdens het congres door Dennis Stam namens het ministerie van OCW in ontvangst genomen en er werd de intentie uitgesproken om de impact van het rapport op het departement te gaan bespreken. Op het moment van overhandiging werd het rapport ook in digitale vorm online beschikbaar.

Lees meer...

Panelgesprek ‘Crises en Kansen’

Line-up panelgesprek
v.l.n.r. Martijn de Greve, Irene Asscher-Vonk, Agnes Willenborg, Mike van der Geld en Jeroen Bartelse

Rondom het thema 'arbeidsmarkt in de cultuursector' vond een panelgesprek plaats vanuit vier invalshoeken: (1) landelijk cultuurbeleid, (2) arbeidsrecht en fair practice, (3) toestroom vanuit opleidingen en (4) maatschappelijke taakstelling op lokaal en regionaal niveau. Het werd een geanimeerd en vurig gesprek waarbij de zaal ook van zich liet horen met ideeën, vragen en opmerkingen.

Lees meer...

De toekomst van de branche

Het panelgesprek leverde nieuwe vergezichten en gespreksstof op. Met elkaar gingen we vervolgens het gesprek aan over de toekomst van onze branche. In het ‘thema-buffet’ werd onderzocht hoe wij de agenda bepalen waar wij als branche de komende jaren gaan inzetten. Dát gesprek was tevens het startsein voor een serie bijeenkomsten die Cultuurconnectie in het land gaat organiseren om het gesprek met leden en de achterban aan te gaan en onze toekomst gezamenlijk te gaan vormgeven.

Vergaderstukken en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering vindt u op de informatiepagina op het besloten ledennet.

Plan uw route