Panelgesprek ‘Crises en Kansen’

Rondom het thema arbeidsmarkt in de cultuursector vond tijdens het najaarscongres een panelgesprek plaats vanuit vier invalshoeken: (1) landelijk cultuurbeleid, (2) arbeidsrecht en fair practice, (3) toestroom vanuit opleidingen en (4) maatschappelijke taakstelling op lokaal en regionaal niveau.

Line-up sprekers en gasten

Martijn de Greve

Martijn de Greve is een professioneel debatleider, gespecialiseerd en zeer ervaren in politieke en maatschappelijke debatten. De vaderlandse politiek volgt hij op de voet, wat hem goed van pas komt in zijn wekelijkse Radio1 programma 'Haagse Lobby' en tijdens de even interessante als vermakelijke sessies van 'De Politieke Junkies' in de Balie in Amsterdam. Eveneens in De Balie leidt hij het verhelderende mediaprogramma 'Operatie Interview'.

Jeroen Bartelse

Jeroen Bartelse is co-voorzitter van Kunsten'92 en algemeen directeur van TivoliVredenburg. In het verleden was hij directeur van de Raad voor Cultuur en directeur Kennis & Innovatie bij het ministerie van OCW. Met zijn expertise van (landelijk) cultuurbeleid is hij als lid van de Taskforce Culturele Creatieve Sector steevast te vinden in de frontlinie bij het verdedigen en bevorderen van belangen van de cultuursector.

Irene Asscher-Vonk

Prof. mr. Irene Asscher-Vonk studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde op het onderwerp 'Toegang tot de dienstbetrekking' en werd op haar 50ste hoogleraar Sociaal Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij was kroonlid van de SER en bekleedde commissariaten bij vele bedrijven waaronder Nutricia, Rabobank, KLM en Arriva. Ook was zij voorzitter van de Museumvereniging. Momenteel is zij voorzitter van Platform ACCT dat als doel heeft het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Agnes Willenborg

Agnes Willenborg is decaan van de HKU, faculteit Creatieve Transformatie en faculteit Kunst & Economie en is tevens voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Kunstvakonderwijs (SAC KUO). Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring als ontwerper, strateeg, bestuurslid en algemeen directeur voor enkele van de toonaangevende bureaus en adviesbureaus. Ook ontwikkelde, voerde en beheerde ze educatieve programma's voor het hoger onderwijs in Digital Design, Creative Leadership en Transformation Design.

Mike van der Geld

Mike van der Geld is wethouder in 's-Hertogenbosch met meerdere portefeuilles waaronder Cultuur, Duurzame verstedelijking, Ruimtelijke ordening, Energietransitie en Financiën. Daarvoor was hij onder andere fractievoorzitter en commissielid voor D66 in 's-Hertogenbosch.