Voorjaarscongres & ALV 2022

Op 8 en 9 juni 2022 vond het Voorjaarscongres 2022 van Cultuurconnectie plaats. Naast het inhoudelijke programma van het congres vonden er netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie plaats. We waren te gast bij lidorganisatie Nieuwe Veste in Breda.

Voorjaarscongres Cultuurconnectie 2022

Voor leden

Blind Walls Gallery

Het programma van het Voorjaarscongres 2022 was deels exclusief toegankelijk voor lidorganisaties van Cultuurconnectie. Zo vonden er op de eerste congresdag drie sessies plaats rondom de netwerken (1) Personeel & Organisatie, (2) Marketing & Communicatie en (3) Volksuniversiteiten. De tweede congresdag ging van start met de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie. De eerste dag werd afgesloten met een netwerkdiner en een wandeling met gids langs kunstwerken in Breda ('Blind Walls').

Informatie over programma-onderdelen, die exclusief voor leden toegankelijk waren, zoals ALV en de netwerksessies, is ondergebracht op het besloten Ledennet.

Inhoudelijk programma

Gertjan Endedijk
Gertjan Endedijk

Het congres werd geopend door gastheer en directeur van de Nieuwe Veste, Gertjan Endedijk: "het thema 'muren’ loopt als een rode draad door het programma. De Nieuwe Veste is niet alleen toepasselijke qua locatie (stads- en verdedigingsmuur), maar het is vandaag ook de plek waar wij inhoudelijk met elkaar 'muren' willen gaan slechten: muren tussen mensen, tussen afdelingen, tussen organisaties, tussen culturen en tussen ideeën."

Keynote spreker Rinske Brand: 'Wie niet kiest, wordt ook niet gekozen'

Keynote Rinske Brand
Rinske Brand

Kunst- en cultuurwetenschapper Rinske Brand (1977) verzorgde tijdens het Voorjaarscongres 2022 van Cultuurconnectie de keynote speech. De kern van haar verhaal leidde in het vervolg tot interessante discussies tussen mede- en tegenstanders van haar boodschap. Wie de tekst van haar 'gesproken column' nog eens wil terug te lezen of voor eenieder die de speech heeft gemist, kan deze lezen via deze link.


Uitdiepen: 3 thema's

Met Bert Frölich (directeur Kunstwerk! De Liemers) als gespreksleider, werden drie onderwerpen met de deelnemers verder uitgediept. Inleider Jenny Doest (directeur Rozet Arnhem) sprak over de maatschappelijke opgaven in het publieke domein, nam daarbij haar eigen werkveld als voorbeeld en lichtte toe hoe haar organisatie bijvoorbeeld in rol speelt bij het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio. Vervolgens gaf Pim Luiten (directeur VRIJDAG) een presentatie over digitaliserings- en automatiseringsopgaven in de branche; een complex onderwerp met vele invalshoeken, getuige de diverse inbreng van de deelnemers. Tot slot vond er een gesprek plaats over collectieve promotie en de zichtbaarheid van de branche in het post-corona tijdperk, ingeleid door Jan-Willem Kluën (projectmanager Cultuurconnectie).

Inleiders thematische discussie
(v.l.n.r. Bert Frölich, Jenny Doest, Pim Luiten, Jan-Willem Kluën)

Fringe programmering

Tentoonstelling KLEUR

Deelnemers van het congres hadden de primeur op de bezichting van de tentoonstelling KLEUR, want de expositie zou pas vanaf 11 juni 2022 geopend zijn voor publiek. De tentoontstelling draait om kunstwerken van cursisten van Nieuwe Veste presenteren, die dit jaar zijn ontstaan.

Green Wall

Deelnemers konden zich laten fotograferen voor een 'green screen' en daarbij een eigen digitale achtergrond selecteren, geïnspireerd op het thema 'muren' en diverse iktoon-wallpapers.

Compilatie Greenwall