Panelgesprek

Line-up sprekers en gasten

Fons de Poel

Fons de Poel is al tientallen jaren televisiejournalist. Hij werd bekend als presentator, internationaal verslaggever en hoofdredacteur van het legendarische Brandpunt, de actualiteitenrubriek van de kro-televisie. Als veelgevraagd dagvoorzitter bouwde hij royale ervaring op in optredens in het land: lezingen, seminars, congressen. Bij veel van die bijeenkomsten bedacht hij eigen formules.

Johan Wakkie

Johan Wakkie mede als directeur 21 jaar werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond had ook belangrijke functies bij organisaties als de Nederlandse Sport Federatie (NSF), het Nederlandse Olympische Comité (NOC), het Jeugdsportfonds en was voorzitter bij het Nederlands Blazers Ensemble en de Stuurgroep Sport en Cultuur.

Katie Schreiber

Katie Schreiber studeerde Public Administration aan de Monterey Institute of International Studies. Sinds 2007 is zij werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW, sinds 2009 bij de directie Erfgoed- en Kunsten. Momenteel is gedetacheerd naar Platform ACCT, als programmamanager voor ‘Oog voor Impuls’. Dit programma stimuleert en faciliteert de duurzame organisatie van flexwerk in de culturele en creatieve sector.

Lucien Kembel

Lucien Kembel is directeur-bestuurder van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Hiervoor was hij directeur van de Haagse theaters Diligentia en PePijn en werkte hij als directeur voor het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNSee), richtte hij theatergroep Made in da Shade op, een samenwerkingsverband van kunstenaars uit allerlei disciplines. Hij was bestuurder of toezichthouder bij onder meer de Boekmanstichting, het Mediafonds en het Nederlands Filmfestival.

Willem Leyh

Willem Leyh is beleidsmedewerker bij Vakcentrum voor zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast moving consumer goods en franchisenemers. Vanuit Vakcentrum is hij gedetacheerd bij het onafhankelijk kennis- en netwerkplatform voor centrumgebieden De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en bij de landelijke Retailagenda van het ministerie van EZK, een publiek-private samenwerking waarin wordt gewerkt aan duurzame en leefbare kernen.