Voorjaarscongres & ALV 2024 - Terugblik

Op donderdag 25 april 2024 organiseerde Cultuurconnectie de Algemene Ledenvergadering, een cao-bijeenkomst en het voorjaarscongres bij lidorganisatie Muzehof in Zutphen. Het was een dag vol inzichten, dialoog en inspiratie, met als thema Perspectief!. Samen keken we naar de toekomst van cultuureducatie en -participatie. 

Banner voorjaarscongres 2024

Ochtendprogramma voor leden

ALV 2024

Het ochtendprogramma van het Voorjaarscongres 2024 bestond uit twee onderdelen bestemd voor leden van Cultuurconnectie, te weten (1) een cao-vergadering en (2) de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de cao-bijeenkomst is het mandaat voor de cao-onderhandelingen besproken. Informatie over deze onderdelen is exclusief voor leden beschikbaar op het besloten Ledennet.

2024_nwe bestuursleden

Benoeming nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de vereniging met genoegen Janneke van Summeren, directeur Kunst & Co en Sjoerd Berendsen, directeur Kleinkunstig, verwelkomd als nieuw bestuursleden.

Inhoudelijk congresprogramma

Tijdens het voorjaarscongres keken we samen vooruit naar hoe we cultuur beoefenen in de toekomst. Want cultuurbeoefening is niet alleen van vitaal belang voor de ontwikkeling van individuen, maar ook voor de samenleving als geheel.

certificaat kwaliteit in beeld
Foto: Wim Besselink

"Cultuur is de hartslag van de samenleving." Met deze woorden opende wethouder Sjoerd Wannet (Cultuur, erfgoed en culturele evenementen) het congres. Het was ook meteen een feestelijk moment, want Muzehof haalde opnieuw het certificaat Kwaliteit in Beeld. Jantien Westerveld, voorzitter Cultuurconnectie overhandigde het certificaat en het gevelbord aan Lisette Lagerweij, directeur Muzehof in bijzijn van de wethouder en Ryan Emmen, directeur Cultuurconnectie.

Na het welkom door de dagvoorzitter Lan Lan Zhang gingen we van start met keynote Erik Lenselink - van de Beweegalliantie - onder de titel Cultuur, Sport en Bewegen als onderdeel van de oplossing van grote maatschappelijke opgaven!?. Het bleek hoe relevant het is om als cultuursector de handen ineen te slaan en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en kennis en kunde uit andere sectoren. Dat gaat niet vanzelf, maar kansen zijn er genoeg.

Onder leiding van Lan Lan Zhang en met bijdragen van Erik Lenselink, Lisette Lagerweij (Muzehof), Bircan Bozbey (Trias, Centrum voor de Kunsten), wethouder Sjoerd Wannet en Fedor Heida van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gingen we met elkaar in gesprek.

Thema-buffet met deelsessies

Tijdens het laatste gedeelte van het congres gingen we in deelsessies dieper in op onderwerpen als het werkgevers- en opdrachtgeverschap van de toekomst, verbreding naar het sociaal domein, de ontwikkeling van de multifunctionele organisaties (MFO's) en onderzochten we de zichtbaarheid, impact en inclusiviteit van de sector. Lees meer over het thema-buffet.

Line-up