Erik Lenselink

Tijdens het Voorjaarscongres 2024 van Cultuurconnectie wordt de keynote verzorgd door Erik Lenselink onder de titel Cultuur, Sport en Bewegen als onderdeel van de oplossing van grote maatschappelijke opgaven!?.

Erik Lenselink Beweegalliantie

Erik Lenselink (51) heeft een trackrecord opgebouwd in de sportsector. Als voormalig medewerker van NOC*NSF speelde hij een cruciale rol in belangrijke initiatieven zoals het Olympisch Plan 2028, de Sportakkoorden I en II, en het preventieakkoord. Hij is een kenner van de maatschappelijke waarde van sport, bewegen & actieve vrijetijdsbesteding. Ook heeft hij veel ervaring in de samenwerking tussen overheden (rijk, provincies en gemeenten) en maatschappelijke sectoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Sinds medio 2023 geeft Erik leiding aan de Beweegalliantie.

"Een netwerk met een missie: meer mensen bewegen meer. Overal. Elke dag."