Fedor Heida

Fedor Heida zal vanuit zijn expertise als senior medewerker Onderwijs, Cultuur en Sport/Directie Inclusieve Samenleving bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een bijdrage leveren aan het zaalgesprek.

Fedor Heida

Fedor Heida studeerde 1997 af in culturele antropologie en sociologie van niet-westerse samenlevingen aan de RUN. Daarna kwam hij in de lokale overheid terecht. Om te beginnen bij werk en inkomen maar al snel breder in wat tegenwoordig het sociaal domein heet. Sinds 2006 is hij in dienst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten als beleidsmedewerker op diverse onderwerpen uiteenlopend van inburgering tot duurzame schoolgebouwen en van sociale werkvoorzienig tot cultuureducatie. Sinds 2019 is Fedor coördinator onderwijs, cultuur en sport.

"Ik consumeer cultuur vooral in popzalen, schouwburgen en musea voor moderne kunst. Beoefen het niet, tenzij knutselen met je zoontje en zingen in de auto meegerekend wordt."

Links