Thema-buffet

Tijdens het thema-buffet gingen wij dieper in op onderwerpen als het werkgevers- en opdrachtgeverschap van de toekomst, verbreding naar het sociaal domein, de ontwikkeling van de multifunctionele organisaties (MFO's) en onderzochten we de zichtbaarheid, impact en inclusiviteit van de sector. 

Sessie I: Zzp & opdrachtgeverschap: wat staat je als organisatie te wachten?

Themabuffet_sessie_ZZP

Veranderingen in de arbeidsmarkt en nieuwe regels rondom zzp’ers zijn factoren die onze organisaties direct beïnvloeden. Cindy Kwakernaak en Nienke de Bruijn (beleidszaken Cultuurconnectie) gingen het gesprek hierover aan. Er werd geconcludeerd dat het aanpakken van schijnzelfstandigen noodzakelijk is, maar dat de wet hierin te ver doorschiet. Dit signaal moeten wij afgeven. De branche moet werken aan het verbeteren van het imago door goede voorbeelden te delen, waarvoor deelnemers openstaan. Adviseurs en vakbonden leggen wetgeving onzorgvuldig uit, en betere uitleg vanuit cultuurconnectie is wenselijk. Alternatieven zijn ook besproken, de voor- en nadelen hiervan. Deelnemers willen graag op de hoogte worden gehouden en een deel van de groep heeft aangegeven mee te willen denken.

Sessie II: Verbreding naar het sociaal domein

Themabuffet_Sociaal Domein

Deze sessie was een verdieping op de keynote van Erik Lenselink met als uitgangspunt het congresthema Perspectief! Wat zien we gebeuren bij de samenwerking met het sociaal domein, wat betekent dat voor de branche en wat zijn de gevolgen voor de toekomst? Onder leiding van Sander Spaan (directeur Clink! én nauw betrokken bij de Lingewaardse platforms Cultuur in Lingewaard en Lingewaard in beweging) spraken we over samenwerkingen met het sociale domein in de toekomst, de kansen die er liggen voor de branche en wat de rol van Cultuurconnectie daarbij kan zijn. Zijn presentatie is hier te lezen.

Sessie III: De (culturele) multifunctionele organisatie

Themabuffet_MFO

Het aantal multifunctionele culturele organisaties (MFO’s) nam de afgelopen jaren fors toe. Ook binnen Cultuurconnectie zijn steeds meer MFO’s aangesloten. MFO’s dragen bij aan een levendige en diverse culturele sector maar staan ook voor uitdagingen. Bijvoorbeeld op het bedrijfsmatige gebied en structuren die niet meer goed aansluiten. Onder leiding van Bert Frölich (directeur-bestuurder Liemers Kunstwerk en bestuurslid van Cultuurconnectie) gingen we in gesprek over de toekomst van MFO’s. We bespraken onder andere de kansen en uitdagingen waar MFO’s mee te maken krijgen, en wat de rol van Cultuurconnectie kan zijn in het ondersteunen van MFO’s.

Themabuffet_Zichtbaarheid

Beter dan bevraagd worden over de impact van je werk, is zelf aan de slag met impactmeten! Dat kan op verschillende manieren. Teddy Vrijmoet (directeur-bestuurder De Lindenberg) en Anne Visser (directeur-bestuurder Cultuurkust) presentereerden het Social Profit Canvas en de Effectkaart. Teddy deelde haar kennis en ervaring over die resultaten die je in de praktijk ziet (maar niet vooraf kunt garanderen) en de impact van culturele organisaties in de samenleving. Vervolgens gingen we met Anne aan de slag met het in kaart brengen van het directe effect van jouw activiteit. De presentatie van Teddy kun je hier downloaden en bekijken. Ook de effectkaart is beschikbaar gesteld door Anne, met kanttekening dat je rekening moet houden dat er echt geoefend moet worden met deze effectkaart. Voor meer informatie en instructies kun je contact opnemen met Anne Visser.