Volksuniversiteit Groningen

Contactgegevens

Volksuniversiteit Groningen
Postadres
Soendastraat 16
9715 NH Groningen
Stichting Volksuniversiteit Groningen (VUG) verzorgt volwasseneneducatie, vooral taal- en cultureel-sociaal cursussen.