Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk

De stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk heeft tot doel het ondersteunen van volksuniversiteitsprojecten en educatieve activiteiten die daaruit voortkomen of daarmee verwant zijn. De stichting is opgericht in 1929, heeft haar zetel in Arnhem en werkt in het gehele land.

Projecten

De steunstichting heeft de afgelopen jaren de volgende projecten en initiatieven ondersteund:

FB_logo_magenta

Socialemediacampagne volksuniversiteiten
Voor de cursusjaren 2021/2022 én 2022-2023 heeft Cultuurconnectie met steun van de stichting een socialemediacampagne voor volksuniversiteiten uitgevoerd.
Lees meer...

Logo_Zoom

Zoom-licenties voor volksuniversiteiten
Met ondersteuning van de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk is een intitatief gestart waarmee alle volksuniversiteiten in Nederland kosteloos gebruik konden maken van het online platform Zoom. Dit project loopt medio 2023 af.
Lees meer...

VU_portal

Webportaal voor volksuniversiteiten
Verbetering en doorontwikkeling van het reeds bestaande portaal www.volksuniversiteit.nl en het oprichten van een gebruikersplatform voor de mijnVU website (cursusadministratie).
Lees meer...

STER_logo

STER-campagne volksuniversiteiten
In twee jaargangen zijn er aan het begin van het cursus-seizoen STER-spotjes getoond om meer mensen naar de volksuniversiteit te krijgen.
Lees meer...

Kennismakingslidmaatschap

Ongeveer de helft van de volksuniversiteiten in Nederland is aangesloten bij Cultuurconnectie en het aantal is nog steeds groeiende. De Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk vindt dat een nog grotere representativiteit van de volksuniversiteiten binnen de eigen brancheorganisatie vele voordelen heeft.

Subscribe

De steunstichting wil volksuniversiteiten, die nog niet aangesloten zijn bij de brancheorganisatie, stimuleren om lid te worden en vergoedt vanaf heden de contributie voor het eerste jaar van alle nieuwe volksuniversiteitsleden van Cultuurconnectie: een jaar gratis ‘kennismakingslidmaatschap’. Wil uw volksuniversiteit ook lid worden en gebruik maken van deze unieke regeling? Stuur dan een email naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de dienstverlening van Cultuurconnectie voor volksuniversiteiten of de achtergronden van de activiteiten van de steunstichting contact op via volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl.