Enquête Fondsenwerving Volksuniversiteiten

Terug
E-mailadres
1. Heeft u na de presentatie van Nassau Fundraising op 12 oktober jongstleden interesse gekregen om verder te verkennen of fondsenwerving past bij uw organisatie? *
2. Heeft u zelf ervaring met fondsenwervering? *
3. We spelen met de gedachte om een vervolgtraject aan te bieden over fondsenwerving. Wat spreekt u het meeste aan: *
4. Wat zou u willen leren over fondsenwerving? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
5. Over welke fondsenwerving thema’s zou u willen leren? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
6. Over welke fondsenwerving doelgroepen zou u willen leren? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
Vul hier uw e-mailadres in om de bevestiging per e-mail te ontvangen.