Enquête vrije aanbieders KE 2018

De vrije aanbieders verzorgen een groot aandeel in de kunst- en cultuureducatie in Nederland, zowel qua leerlingenbereik als qua werkgelegenheid en economische impact. Van deze groep moet de reikwijdte goed in beeld gebracht worden. Op initiatief van Kleinkunstig en Impresariaat Uit de kunst - met medewerking van CJP en Cultuurconnectie - hebben wij u verzocht deel te nemen aan onderstaande enquête.

Privacy
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden. Daarbij zullen de resultaten van het onderzoek niet tot de bedrijfsgegevens van individuele respondenten te herleiden zijn. Voor inhoudelijke of technische vragen over de enquête kunt u contact opnemen met Jan-Willem Kluën, projectmanager kwaliteitszorg Cultuurconnectie (jw.kluen@cultuurconnectie.nl).

Meer weten? Via deze informatiepagina kunt meer te weten komen over de achtergronden en totstandkoming van de enquête. Wij verzoeken u de enquête vóór 16 december 2019 in te vullen. Hartelijk dank voor uw medewerking!

De vragen/velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.
Het invullen van het vragenformulier neemt ca. 10-15 minuten in beslag.


GEGEVENS RESPONDENT

Hieronder vult u de stamgegevens van uzelf en uw organisatie/bedrijf in

(naam, functie respondent)
1200 AA
Rechtsvorm *
Vul hier de rechtsvorm van uw organisatie in (anders dan bovenstaande opties)
Registratienummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing)
Vul hier het webadres van uw organisatie in (indien van toepassing)

KERNGEGEVENS
Hieronder vult u de kengetallen en kerngegevens van uw organisatie/bedrijf in


Welke vorm van kunsteducatie verzorgt uw organisatie? *
(meerdere keuzes mogelijk)

Verklaring afkortingen:

  • PO = primair onderwijs
  • VO = voortgezet onderwijs
  • VTO/OA = vrijtetijdsonderwijs/open aanbod

Voer hier het totale aantal leerlingen/cursisten 2018 in
Percentage bereikte leerlingen primair onderwijs
Percentage bereikte leerlingen voortgezet onderwijs
Percentage bereikte leerlingen/cursisten VTO/OA
Vul hier de totale omzet van uw organisatie in 2018 in.
Percentage omzet uit dienstverlening primair onderwijs
Percentage omzet uit dienstverlening voortgezet onderwijs
Percentage omzet uit VTO/OA (buitenschools)
N.B. op basis van tarieven 2018 (incl. reis-, voorbereidings- en uitvoeringskosten)
N.B. plaats(en), gemeente(n), provincie(s)
Verwerft uw organisatie projectsubsidies van overheden en/of publieke fondsen? *
N.B. vul hier het aantal medewerkers en de formatiegrootte in loondienst in (aantal/fte)
N.B. vul hier het aantal medewerkers en formatiegrootte freelance/zzp in (aantal/fte)


Tot slot

Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Vul hier uw e-mailadres in om de bevestiging per e-mail te ontvangen.
Voor meer informatie: