Inventarisatie impact energiekostenstijgingen

De huidige energiecrisis en hoge inflatie hebben ook een grote impact op de cultuursector. Cultuurconnectie spant zich met de Taskforce Culturele Creatieve Sector in om hierin aandacht vragen voor de positie van onze branche. Onderstaande inventarisatie is bedoeld om een concreet beeld te krijgen van de impact op de achterban van Cultuurconnectie.

Uw gegevens

N.B. uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zullen geanonimiseerd worden en zullen uitsluitend geaggregeerd worden ingezet bij de lobby en beleidsinspanningen van Cultuurconnectie en partners binnen de Taskforce.

(naam invuller)

2019

(totale kosten van uw organisatie conform uw jaarverslag 2019)
(energiekostenpost conform uw jaarverslag 2019)
(financieel resultaat van uw organisatie conform uw jaarverslag 2019)

2022

(prognosticeer indien niet alle gegevens bekend zijn)
(prognosticeer indien niet alle gegevens bekend zijn)
(prognosticeer indien niet alle gegevens bekend zijn)

2023
(opgave op basis van jaarbegroting/prognose 2023)

(prognose)
(prognose)
(prognose)
Welke maatregelen heeft u getroffen (of gaat u treffen) om de stijgende kosten op te vangen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Welke situatie is (het meest) op uw organisatie van toepassing? *
(vul hier de datum waarop uw huidige vaste energiecontract verloopt)
Opmerkingen en/of aanvullende informatie kunt in dit opmerkingenveld invoeren
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Mochten wij naar aanleiding van uw antwoorden vragen hebben, zouden wij u dan hierover mogen benaderen? *