Ledenbrief 95.726.JB.ath

Special Arbeidsvoorwaarden
 
Arbeidsvoorwaarden_Kerstspecial


Voor u ligt de eindejaarseditie van de Nieuwsbriefspecial Arbeidsvoorwaarden. Hierin bundelt Cultuurconnectie alle relevante actualiteiten en kijkt met u naar de ontwikkelingen die voor 2019 op stapel staan. En natuurlijk willen wij u namens het voltallige bureau gezellige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen!

2019_kalender
Veranderende wetgeving 2019

Het nieuwe jaar komt in zicht en dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee in de huidige wet- en regelgeving. Cultuurconnectie heeft voor u een kort overzicht gemaakt van de relevantste wijzigingen.

Lees meer...
Q_A_Forum
Rubriek Vraag & Antwoord

Sommige vragen worden met enige regelmaat gesteld. Cultuurconnectie zette enkele veelgestelde vragen op een rij en geeft daarbij antwoord natuurlijk.

Lees meer...
WDBA
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 9 april 2018 is het concept wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (de WAB) in consultatie gebracht. Hiermee zet het kabinet de eerste stap op weg naar invoering van de plannen die in het Regeerakkoord 2017-2021 zijn aangekondigd. Kern van de WAB is dat het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker wil maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen.

Lees meer...
Minister_Koolmees
Update Wet DBA: gedeeltelijke vertraging

In het regeerakkoord 2017-2021 staan drie uit te werken maatregelen voor zelfstandigen: een maatregel specifiek voor de onderkant van de arbeidsmarkt (arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)), een maatregel specifiek voor de bovenkant van de arbeidsmarkt (de mogelijkheid van een ‘opt out’) en een opdrachtgeversverklaring voor de groep in het midden. Het doel van de vernieuwing van huidige Wet DBA is het verschaffen van meer duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees meer...
Geld_Euro
Loondoorbetalings-verplichting makkelijker en goedkoper

Er is na jarenlang overleg een oplossing rond de loondoorbetaling bij ziekte. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de doorbetaling van twee jaar niet meer volledig voor rekening van het midden- en kleine bedrijven komt. Zij worden financieel en administratief ontlast via de verzekering. Cultuurconnectie is blij met deze maatregel.

Lees meer...
Nieuwe CAO Kunsteducatie 2019

Sociale partners in de sector kunsteducatie - zijnde Cultuurconnectie (namens werkgevers), AVV en Kunstenbond (namens werknemers) - zijn tot een akkoord gekomen over de CAO Kunsteducatie. Hierover berichtten wij u al in Ledenbrief 90. De CAO Kunsteducatie wordt toegepast in vrijwel alle kunstencentra en muziekscholen in Nederland en heeft een bereik van circa 8.000 medewerkers. De looptijd is van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Meer weten?

Voor vragen over de inhoud van deze Nieuwsbrief kunt u terecht bij Anne Marie 't Hart en Kim Hulscher of stuur voor uw algemene vragen op het gebied van werkgeverszaken een e-mail naar cao@cultuurconnectie.nl