Kabinet spreekt met één mond? Zomergasten en Paradisodebat

Wiebes: cultuur als hobby niet beter dan andere hobby's

We gaan er van uit dat de leden van het kabinet Rutte III, zoals dat gebruikelijk is, met één mond spreken. Maar afgelopen zondag was er een opmerkelijk toonverschil waar te nemen tussen de minister van Economische Zaken en die van OCW. De inzet: kunst en cultuur. Waar de ene minister ’s middags in het Paradisodebat een bevlogen betoog over het belang ervan hield en ‘fair practice’ preekte, rekende de andere ’s avonds simpel af door kunst en cultuur te bestempelen als ‘hobby’ en ‘subsidies voor hobby’s’ daar moest je als politiek geen keuzes in maken. Dat met één mond spreken slaat op het feit dat (wets-)voorstellen niet voor rekening komen van één minister, maar van het hele kabinet. En dat de Ministerraad over zaken intern overlegt en daarna met een gezamenlijk besluit naar buiten komt. Minister Wiebes “is er niet mee opgevoed” en er is voor Prinsjesdag te weinig tijd voor een cultuureducatie-inhaalslag, dus laten we maar hopen dat de beleidsvoorstellen waarmee de minister van Engelshoven (OCW) op Prinsjesdag zal komen, in de Ministerraad is besproken toen de minister van EZ en Klimaat afwezig zat na te denken over het feit dat hij al zijn hobby’s heeft moeten afschaffen.