Nieuwsbrief 10, 29 augustus 2018

Paradisodebat 2018 | Cultuurbolwerk | Diner Pensant | regeling VOG verruimd
 
2018.08.26_Paradisodebat
Terugblik Paradisodebat 2018

Zondag 26 augustus 2018 vierde Amsterdam de aftrap van het culturele seizoen met de Uitmarkt. Jaarlijks vindt op de afsluitende dag ook het Paradisodebat van Kunsten ’92, ACI, Paradiso en de Academie van de Kunsten plaats. Onderwerp deze editie was ‘Fair practice’, een belangrijk thema uit onze sectorale Arbeidsmarktagenda. Zo kunnen Rijksgesubsidieerde instellingen (basisinfrastructuur en fondsen) rekenen op een zogenaamde loon- en prijsbijstelling, die eerder ook al uitgekeerd werd aan ambtenaren. Voor 2019 mag men rekenen op een loon- en prijsbijstelling van 2,5%. Met Prinsjesdag zal de minister verdere maatregelen aankondigen.

Lees meer...
Zomergasten_2018_Wiebes
Kabinet spreekt met één mond? Zomergasten en Paradisodebat

We gaan er van uit dat de leden van het kabinet Rutte III, zoals dat gebruikelijk is, met één mond spreken. Maar op zondag 26 augustus jongstleden was er een opmerkelijk toonverschil waar te nemen tussen de minister van Economische Zaken en die van OCW. De inzet: kunst en cultuur. Waar de ene minister ’s middags in het Paradisodebat een bevlogen betoog over het belang ervan hield en ‘fair practice’ preekte, rekende de andere ’s avonds simpel af door kunst en cultuur te bestempelen als ‘hobby’ en ‘subsidies voor hobby’s’ daar moest je als politiek geen keuzes in maken.

Lees meer...
VOG
Meer vrijwilligers in regeling Gratis VOG

Vanaf 1 november 2018 kunnen veel meer organisaties deelnemen aan de regeling Gratis VOG. De nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee bedoelen we vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie. Cultuurconnectie adviseert haar leden om alle personen binnen hun organisatie die een op een contact (kunnen hebben) met kinderen en andere kwetsbare groepen vooraf om een VOG te vragen. Artikel 2:5 CAO Kunsteducatie bepaalt dat de organisatie de kosten hiervan vergoedt.

Lees meer...
2018.09.19_Het_Grote_Cultuurregio_Diner
Het Grote Cultuurregio Diner

Eens in de vier jaar organiseren de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) een 'diner pensant'. Dit jaar zijn ook de gemeente Utrecht en Cultuurconnectie medeorganisator. Het 'diner pensant' vindt plaats op 19 september 2018 in de Grote Zaal van TivoliVredenburg te Utrecht. Het doel van het diner is te komen tot een intensieve informatie-uitwisseling en discussie. De bijeenkomst richt zich nadrukkelijk op beslissers: wethouders, hoofden cultuur van gemeenten, de voorzitters van besturen van cultuurcentra, podia en hun directies. Klik onderstaande link voor meer informatie over het programma en de aanmeldmogelijkheden.

Lees meer...
VSCD_SPTC_WNP_Lucasbolwerk
VSCD, SPTC, WNP naar Lucasbolwerk

Op 27 augustus jongstleden is onze samenwerkingspartner, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), bij ons in het pand aan het Lucasbolwerk 11 ingetrokken. Daarnaast zijn ook de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) en de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) met de VSCD meegekomen. Met vertrouwen zien wij de hoe de samenwerking met onze nieuwe huisgenoten zich verder zal verdiepen.

Cultuurindex_Artikelen_2018
Cultuurindex Nederland: nieuwe artikelen

Wie doet er cultureel vrijwilligerswerk? Hoe ontwikkelt crowdfunding in de culturele sector zich? En waarom bekijken eigenlijk steeds meer mensen opera- en theatervoorstellingen in de bioscoop? De Cultuurindex Nederland boog zich deze zomer over diverse rapporten en nieuwe cijfers. Bekijk de website voor het resultaat aan analyses en samenvattingen over de laatste culturele ontwikkelingen.

Lees meer...
Wim_Kronemeijer
Nieuwe collega: Wim Kronemeijer

Wim Kronemeijer komt als juridisch beleidsmedewerker de gelederen van Cultuurconnectie versterken tijdens het zwangerschapsverlof van collega Kim Hulscher. Wim was tussen 2000 en 2010 secretaris van het OAKV (CAO-overleg Kunsteducatie), de Geschillencommissie en de Commissie Preventieve Ontslagtoets. Wim zal met name ondersteuning bieden bij het traject tot een gezamenlijke cao met de bibliotheken. Hij is te bereiken via e-mail (k.hulscher@cultuurconnectie.nl) of telefoonnummer 030-2303740.

Geboorte_beschuit_blauw
Baby geboren

Onze collega Kim Hulscher is op 19 augustus 2018 bevallen van een kerngezonde zoon: Aidan Andreas Anthony Newitt. Wij feliciteren Kim en haar partner met de geboorte van hun zoon. Kim Hulscher, die als juridisch beleidsmedewerker vanuit de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties ook voor Cultuurconnectie werkzaam is, zal voorlopig nog vervangen worden door Wim Kronemeijer (zie voorgaand bericht).

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4
Kwaliteit in Beeld

Zoals u waarschijnlijk weet, is het nieuwe certficeringskader voor onze branche, 'Kwaliteit in Beeld' inmiddels in gebruik genomen en wordt CultuurKeur uitgefaseerd. Wilt u meer weten over het nieuwe kader? Ga dan naar de website van Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Een overzicht van alle CultuurKeur gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van Hobéon. Voor meer informatie over kwaliteitszorg van Cultuurconnectie kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Personalia
Harry Koning interim-directeur IVAK (Delfzijl)

Harry Koning is per juli 2018 aangesteld als interim-directeur bij IVAK, Centrum voor Kunst en Cultuur te Delfzijl. Haary Koning is als directeur ook verbonden aan Ateliers Majeur (Heerenveen) en De Skâns (Gorredijk).

 
Agenda
 
Intervisie_2018
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 1

Thema: 'Bereiken van je doelgroep'
Periode: 30 augustus 2018 t/m 18 april 2019
Locaties: Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Assen

Intervisie_2018
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 2

Thema: 'samen werken aan kwaliteit van kunsteducatie'
Periode: 5 oktober 2018 t/m 14 maart 2019
Locaties: Alkmaar, Groningen, Den Haag, Zwolle, Heerlen, Tilburg en Middelburg

Netwerk_PO
16 oktober
Bijeenkomst Netwerk P&O

Op 16 oktober aanstaande vindt een inhoudelijke bijeenkomst plaats van het Netwerk P&O van Cultuurconnectie. Klik voor meer informatie op de onderstaande link.