Nieuwsbrief 11, 18 september 2018

Prinsjesdag 2018 | interview Jantien Westerveld | Cultureel Vermogen | vrijstelling BTW
 
Prinsjesdag_2018
Prinsjesdag 2018

Het is zeer verheugend dat Koning Willem Alexander vandaag in de Troonrede over het belang van cultuur en erfgoed sprak: “De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit. Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken”. Wel vraagt Cultuurconnectie aandacht voor het feit dat de gevolgen van de BTW-verhoging van 6% naar 9% een negatief effect zal hebben op het verdienvermogen van de sector en het bereik van kunst en cultuur.

Lees meer...
MMIK_Jantien_Westerveld
We gaan voor een muzisch klimaat in het onderwijs!

Jantien Westerveld weet deuren te openen waar die eerst gesloten bleven, zij verlaagt drempels en brengt mensen die iets met muziek willen met elkaar in contact. De missie van Méér Muziek in de Klas: structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen. Cultuurconnectie sprak met Jantien over die missie, haar persoonlijke betrokkenheid hierin en haar visie op muziekeducatie in het onderwijs.

Lees meer...
Cultureel_Vermogen
Meet-ups Cultureel Vermogen najaar 2018

Cultuurconnectie en het LKCA organiseren vier meet-ups om verder te praten over cultureel vermogen. Elke meet-up bevat een ander perspectief: dat van practitioners, organisaties, netwerken en zelforganisaties, beleidsadviseurs of onderzoekers. Voor meer informatie over 'Cultureel Vermogen' volg deze link. Aanmelden voor de Meet-ups kan via onderstaande link.

Lees meer...
Logo_belastingdienst
Herbeoordeling sociaal-culturele vrijstelling btw

De Belastingdienst heeft aan leden van Cultuurconnectie een brief gestuurd waarin zij concreet per lid afspraken wenst te maken over de toepassing van de sociaal-culturele vrijstelling. De Belastingdienst stapt nu definitief af van de huidige regeling die ABAB en Cultuurconnectie voor de leden hebben weten af te sluiten: de vaststellingovereenkomst en het daarbij behorende stappenplan. ABAB adviseert elk lid om te beoordelen of een vrijstelling wenselijk is voordat op de brief wordt gereageerd. Meer informatie kunnen leden van Cultuurconnectie vinden op het besloten Ledennet. Uiteraard kan ABAB advies op maat geven, waarbij exclusief voor leden van Cultuurconnectie een gunstig tarief geldt.

Intervisie_2018_Flyer_4x3
Intervisie voor Kunstvakdocenten: serie 1 van start

De eerste bijeenkomsten in de serie intervisiebijeenkomsten voor kunstvakdocenten hebben inmiddels plaatsgevonden. In Eindhoven, Utrecht en Amsterdam gingen de series reeds van start. Op donderdag 20 september aanstaande vindt ook nog de start voor de regio noord plaats bij het ICO in Assen. Voor deze serie zijn nog plaatsen vrij voor deelnemers.

Lees meer...
Cultuurcoach
Uitbreiding regeling combinatiefuncties

Er is meer budget beschikbaar voor cultuurcoaches en zij kunnen breder ingezet worden in onderwijs, zorg én welzijn. De ministeries van VWS, OCW en SZW hebben hierover samen met de VNG nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt. De gewijzigde regeling gaat in vanaf 2019. Gemeenten kunnen tot 15 oktober een intentieverklaring indienen om deel te nemen.

Lees meer...
Coalitie_Erbij
Kom erbij Festivals Kunst en Cultuur

Van donderdag 27 september tot en met zondag 7 oktober 2018 vinden in de Week tegen Eenzaamheid voor het eerst tien speciale Kunst en Cultuur Kom erbij Festivals plaats. Verspreid over het land, organiseren tien centra voor de kunsten gevarieerde en aantrekkelijke programma’s om de strijd tegen eenzaamheid te versterken. Vanuit kunst en cultuur willen zij bijdragen aan effectieve interventies tegen eenzaamheid en een krachtig middel zijn om de spiraal van eenzaamheid te doorbreken.

Lees meer...
Boekman_Marielle_Hendriks
Aankondiging vertrek directeur Boekmanstichting

Per 1 november vertrekt Marielle Hendriks als directeur van de Boekmanstichting, kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Zij wordt de nieuwe directeur-bestuurder van het Erfgoedhuis Zuid-Holland dat zetelt in het Meisjesweeshuis in Delft. Het Erfgoedhuis ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoed­betrokkenen bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erfgoed in deze provincie.

Lees meer...
Janine_Jansen
Johannes Vermeer Prijs 2018 naar Janine Jansen

De Johannes Vermeer Prijs 2018, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, is door Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, toegekend aan violiste Janine Jansen. De jury, onder voorzitterschap van Els van der Plas, heeft haar unaniem voorgedragen. Jansen ontvangt de prijs voor de fenomenale wijze waarop zij invulling geeft aan haar uitvoerend kunstenaarschap. De uitreiking vindt plaats op maandag 29 oktober 2018 in de Ridderzaal.

Lees meer...
Personeelstekort
Oplopend personeelstekort belemmert bedrijven

Het aantal bedrijven dat melding maakt van een problematisch tekort aan arbeidskrachten, is in de afgelopen periode fors gegroeid. Begin 2016 werd zo’n tekort nog door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Lees meer...
 
Personalia
Hans Maris nieuwe directeur-bestuurder De Meerpaal

Hans Maris is aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder van De Meerpaal per 1 oktober 2018. Hij volgt daarmee Anke Weeda op die met pensioen gaat.

Lees meer

Vertrek Hugo van den Hoek Ostende bij CKE

Hugo van den Hoek Ostende vertrekt als directeur-bestuurder bij het CKE. Zijn taken zijn inmiddels overgenomen door directeur ad interim Arnold Braak, die al voor deze zomer aan de directie was toegevoegd.

Vertrek Marijke Licher bij Cultuurkust

Na 25 jaar verbonden te zijn geweest aan Cultuurkust, waarvan 12,5 jaar als directeur, zal Marijke Licher Cultuurkust gaan verlaten. Bericht over het officiële afscheid zal op nader moment bekend worden gemaakt.

 
Agenda
 
Intervisie_2018
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 1

Thema: 'Bereiken van je doelgroep'
Periode: 30 augustus 2018 t/m 18 april 2019
Locaties: Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Assen

Intervisie_2018
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 2

Thema: 'samen werken aan kwaliteit van kunsteducatie'
Periode: 5 oktober 2018 t/m 14 maart 2019
Locaties: Alkmaar, Groningen, Den Haag, Zwolle, Heerlen, Tilburg en Middelburg

2018.09.19_Het_Grote_Cultuurregio_Diner
19 september
Het Grote Cultuurregio Diner

Eens in de vier jaar organiseren de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) een diner pensant. Dit jaar zijn ook de

...
Netwerk_PO
16 oktober
Bijeenkomst Netwerk P&O

Op 16 oktober aanstaande vindt een inhoudelijke bijeenkomst plaats van het Netwerk P&O van Cultuurconnectie.

  • Datum: dinsdag 16 oktober 2018
  • Tijd: 10:00 - 16:00
...