Nieuwe Nobelaer 2021

Een nieuw cultuurcentrum op Etten-Leurse maat en schaal

In 2010 besloot de gemeente Etten-Leur tot een fusie van de belangrijkste culturele disciplines. De schouwburg, de bibliotheek en het kunstencentrum gingen op in één stichting met één directeur en werden fysiek samengebracht onder hetzelfde dak. De backoffice bestaat anno 2018 uit een afdeling marketing, financiën, HRM en evenementen en werkt voor zowel podiumkunsten, als bibliotheek, als kunsteducatie. Er is één begroting voor het hele centrum, één jaarrekening en één jaarbrochure. Medewerkers zijn in dienst van Nieuwe Nobelaer, waar momenteel nog gewerkt wordt met drie cao’s: de cao Kunsteducatie, de cao Nederlandse podia en de cao Openbare Bibliotheken. De cao Kunsteducatie is leidend. In Etten-Leur wordt uitgekeken naar de nieuwbouw die in 2021 het daglicht zal zien en naar het samenvoegen van de cao’s Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken waar in de branche achter de schermen hard aan gewerkt wordt.

Stijgende bezoekersaantallen en kruisbestuiving

De stijgende bezoekers- en deelnemersaantallen die Nieuwe Nobelaer de laatste jaren kan presenteren, bekrachtigen het besluit van de gemeente Etten-Leur: het samenvoegen van de verschillende disciplines is een vooruitstrevende en goede keuze geweest. De eerste jaren na de fusie werd veel energie gestoken in de integratie van de verschillende disciplines en de back-office. De afgelopen jaren steeg het bezoek aan de podiumkunsten van 8.000 naar 20.000 bezoekers per seizoen en ligt verdere groei in de lijn der verwachting.

In de bibliotheek verdubbelde het aantal activiteiten het afgelopen jaar van 150 naar 300 en het aantal leerlingen in de kunsteducatie (muziek, beeldend, dans en theater) steeg van 700 naar 900. Er worden volop kansen gezien voor kruisbestuiving, onder meer met eigen producties als een grote kerstshow en het Brabants lach en lied festival, het voorlezen met muziek en activiteiten van leerlingen in het voorprogramma van professionele producties.

Passende huisvesting

Momenteel huist Nieuwe Nobelaer in een pand dat 60 jaar oud is en waar in de loop der tijd veel aan- en ingebouwd is. De vele loze vierkante meters en de typische naoorlogse bouw maken het pand tot een gesloten en kostbaar bastion. De gemeenteraad besloot in 2014 tot de ontwikkeling van een kleiner cultuurcentrum dat geheel afgestemd wordt op de verschillende disciplines die er gehuisvest worden. Duurzaamheid, nabijheid en ontmoeting waren de randvoorwaarden vanuit de gemeenteraad. Het ontwerp van architect Roel Ten Bras, waarin de bibliotheekfunctie, de podiumfunctie en cultuureducatie op creatieve wijze met elkaar vermengd worden, beantwoord daaraan. In het ontwerp wordt elke vierkante meter benut; het hart van het gebouw nodigt uit tot ontmoeting en debat. De verwachting is dat er in het nieuwe cultuurcentrum veel reuring zal zijn. Een cultuurcentrum op Etten-Leurse maat en schaal, dat in de branche als voorbeeld zal dienen als het gaat om efficiënte bedrijfsvoering en passende huisvesting.

Flexibiliteit van directie en medewerkers

Directie en medewerkers van Nieuwe Nobelaer hebben flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Zo zijn alle medewerkers bereid om bij te springen in de horeca als de nood aan de man is, werkt iedereen mee aan de jaarlijkse kerstspecial met professionele artiesten, leerlingen kunsteducatie, voorlezers en amateurverenigingen, zijn de afdelingshoofden bij toerbeurt eindverantwoordelijk tijdens de voorstellingen en is de directeur invalkracht voor het peutervoorlezen. Het cultuurcentrum vraagt veel veerkracht van de medewerkers, maar de medewerkers krijgen ook veel terug: een dynamische organisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid waar geen dag hetzelfde is. In de ondernemingsraad van Nieuwe Nobelaer zijn alle culturele disciplines vertegenwoordigd. In Nieuwe Nobelaer zijn naast een vaste formatie van 38 fte verdeeld over 100 medewerkers tientallen vrijwilligers actief: onder andere bij het poppodium, het taalhuis en de Speelotheek.

Bundeling van cao’s

Ondernemingsraad en directie kijken uit naar een gezamenlijke cao voor de diverse disciplines. Deze ontwikkeling verstevigt de posities van kwetsbare onderdelen binnen de organisatie (kunsteducatie), maakt de verschillen in waardering van medewerkers kleiner (arbeidsvoorwaarden) en zal het in de toekomst mogelijk maken nog efficiënter te opereren.

Ambitieuze gemeente

Etten-Leur is een vooruitstrevende, ambitieuze gemeente, waar in een vroeg stadium werd ingezien dat een stand-alone bibliotheek, theater en kunstencentrum niet levensvatbaar is in een gemeente met 45.000 inwoners. Door alle disciplines samen te brengen in één gebouw en onder één directie wordt cultuur in Etten-Leur minder kwetsbaar en toegankelijk voor alle Etten-Leurenaren.