Terugblik Cultuurregio Diner 2018

Uitwisseling van idee├źn smaakt naar meer

Op 19 september jongstleden vond in de Grote Zaal van TivoliVredenburg te Utrecht het Cultuurregio Diner plaats. Met 142 vertegenwoordigers van gemeenten en podia, festivals en kunstencentra waren de 20 tafels in de Grote Zaal van TivoliVredenburg prachtig gevuld.

Fotograaf: Nathan Reinds

Dit 'diner pensant' is bedoeld om bij te dragen aan het onderlinge begrip tussen culturele organisaties en gemeenten en wordt eens in de vier jaar georganiseerd door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Bij deze editie waren ook Cultuurconnectie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Gemeente Utrecht medeorganisator.

Opbrengsten

Tijdens het diner werden per tafel een aantal topprioriteiten voor gemeenten en de cultuursector benoemd en werd er van gedachten gewisseld over in welke richting we de oplossingen kunnen zoeken. De meest opgehaalde punten waren:

  1. Diversiteit/inclusiviteit: er ligt een kans voor een betere afspiegeling van de maatschappij als het gaat om de deelname aan kunstzinnige en culturele activiteiten. Ook binnen de Governance Code Cultuur ligt de nadruk op diversiteit. Blijf dit benoemen in gesprekken over beleid en geef zelf (als gemeente en als culturele instelling) het goede voorbeeld.
  2. De betekenis van cultuur voor andere beleidsterreinen: één van de tafelvoorzitters noteerde: “De creatieve denkkracht van culturele sector wordt te weinig benut door gemeenten (ook op andere beleidsterreinen).”
  3. Innovatie: vanuit een grote hoeveelheid tafels klonk de roep om innovatie de ruimte te geven en een aparte financieringsstroom voor experiment en innovatie vanuit de gemeente te bewerkstelligen. Of zoals genoteerd: “Zorg voor strooigeld, flexbudget of lefbudget.”
  4. Fair practice code: aan veel tafels is besproken dat de fair practice code prioriteit heeft en is er stilgestaan bij de complexiteit die uitvoering met zich lijkt mee te brengen.

Tips

Om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen is het essentieel om ideeën en vraagstukken uit te wisselen met verschillende instellingen en sectoren. En natuurlijk zaten er ervaringsdeskundigen aan tafel, die de volgende tips formuleerden:

  • Leer elkaar kennen
  • Werk samen op onderwerpen waar positieve en constructieve energie in zit. Dit beperkt zich niet tot de eigen sector!
  • Formuleer concrete doelstellingen die het gezamenlijke belang van gemeente en culturele instelling dienen.
  • Neem een voorbeeld aan anderen. Leer van bijvoorbeeld de sportwereld hoe effectief een krachtige, sector brede lobby is.
Fotograaf: Nathan Reinds