Nieuwsbrief 13, 30 oktober 2018

Wet DBA | Cultuur deel je | Kunsteducatie Noorder Breed
 
WDBA
Stand van zaken Wet DBA

Op dit moment, oktober 2018, geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) nog. Deze wet werd ingevoerd als de vervanger van de VAR-verklaring. In het regeerakkoord, dat in oktober 2017 door de coalitie is gepresenteerd, zijn nieuwe regels voor zzp’ers aangekondigd: de Wet DBA gaat vervallen en een nieuwe ‘opdrachtgeversverklaring’ - afgegeven door de Belastingdienst - komt hiervoor in de plaats. Daarnaast werd aangekondigd dat de beloning van de zzp’er aangepast wordt en begrippen worden verduidelijkt.

Lees meer...
Cultuur_deel_je_PS2018
Onderzoek campagne 'Cultuur deel je'

Wat vind jij van het huidige provinciale beleid voor cultuur? Wat zou je graag willen van je provincie? Vul deze vragenlijst in en geef richting aan de campagne ‘Cultuur Deel Je’ voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Samen met Cultuurconnectie en andere partners zet het LKCA zich met ‘Cultuur deel je’ in om cultuureducatie en cultuurparticipatie op de politieke agenda te zetten. Met jullie antwoorden op de vragen kunnen we een scherpe boodschap afgeven aan provinciale politici in campagnetijd (via artikelen, debat en gesprekken). Doe mee aan de lobby! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Lees meer...
Logo_Hanzehogeschool_Groningen
Bijeenkomst Kunsteducatie

Op donderdag 8 november vindt de eerste bijeenkomst van het samenwerkingsverband Kunsteducatie Noorder Breed plaats. Kunsteducatie Noorder Breed wordt georganiseerd door de kunsteducatieve bacheloropleidingen (Academie Minerva, Prins Claus Conservatorium), de PABO en de onderzoeksgroep kunsteducatie van de Hanzehogeschool Groningen en door de Master Kunsteducatie, een joint degree van de Hanzehogeschool en NHL Stenden.

Lees meer...

MMIK_Hans_Brouwer
Nieuw bestuurslid Méér Muziek in de Klas

Hans Brouwer, oprichter en CEO van MassiveMusic, en mede-ontwikkelaar en partner van de A'DAM Toren zal zich als bestuurslid gaan inzetten voor het doel van de stichting Méér Muziek in de Klas: structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas is Koningin Máxima.

Lees meer...
Braenworks Academy
Open dag Braenworks Academy

Braenworks begeleidt creatieve ondernemers en kunstenaars bij de groei en ontwikkeling van de zakelijke kant van kunst- en cultuureducatie. Op 1 januari 2019 gaat de eerstvolgende Braenworks Academy weer van start. Op 24 november aanstaande vind een open dag van de Braenworks Academy plaats waar je kennis kunt maken met de Braenworks Academy en het team, de Academy Masters en de alumni te ontmoeten.

Lees meer...
3FM_Serious_Request_2018
3FM Serious Request 2018 Lifeline

Wil je met je (culturele) organisatie aanhaken op 3FM Serious Request 2018? Dan kan dat met 3FM Serious Request 2018 Lifeline. De Lifeline komt dit jaar naar jou! Drie teams van 3FM dj’s trekken door het land om verslag te doen van jouw actie of event. In de week van 18 t/m 24 december gaan de dj’s op zoek naar de helden van die week: jij! Meld direct je actie aan of kies een van de kant-en-klare acties. Wie weet komt 3FM dan bij jou op bezoek!

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Artamuse_logo_zitting2018
Miljoen geschrapt: verbijstering en paniek bij personeel Artamuse

Personeel van dans- en muziekschool Artamuse is ‘verbijsterd’ door het plan van Sittard-Geleen om de subsidiekraan dicht te draaien. "We wisten nergens van. We hebben dit uit de krant moeten vernemen”, zegt interim-directeur Sjra Laeven van Artamuse. Vanaf 2020 wordt in drie jaar tijd de subsidie voor muziekonderwijs afgebouwd. Zo wordt structureel 1 miljoen euro bespaard. "Dat betekent gewoon dat wij het licht kunnen uitdoen”, zegt Laeven.

Logo_CultuurSchakel
Cultuurschakel: eindejaarsconferentie Cultuurparticipatie

Op 22 november 2018 vindt de jaarlijkse eindejaarsconferentie Cultuurparticipatie van CultuurSchakel plaats. Samen met culturele aanbieders, verenigingen en amateurkunstenaars zetten wij actuele thema's over cultuurparticipatie op de agenda van Den Haag. Meer informatie en details via onderstaande link.

 
Personalia
Arjen Davidse nieuwe directeur-bestuurder Het Cultuurgebouw (Haarlemmermeer)

Per 1 oktober 2018 is Arjen Davidse aangesteld als directeur-bestuurder van Cultuurgebouw Haarlemmermeer. Hij volgt daarmee Wilfried Claus op, die Het Cultuurgebouw als interim-bestuurder tot 1 oktober leidde.

Lees meer

Charlotte Reinders nieuw Hoofd Educatie van Zinder (Tiel)

Per 1 oktober 2018 is Charlotte Reinders aangesteld als Hoofd Educatie van Zinder Educatie in Tiel. Zinder Educatie is onderdeel van Cultuurbedrijf Tiel.

Dirk de Bruin nieuwe directeur GIGANT (Apeldoorn)

Per 1 november 2018 treedt Dirk de Bruin aan als nieuwe directeur van GIGANT, markant in cultuur te Apeldoorn. Hij volgt daarmee Arjen Davidse op, die naar Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer vertrok.

 
Agenda
 
Vu logo
15 november
Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten

Voor 15 november aanstaande staat het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) gepland. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Volksuniversiteit Utrecht.

ALV_2
6 december
Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Op donderdag 6 december 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats. Ook de ALV van de Vereniging van Openbare Bibliotheken zal dan plaatsvinden.

Intervisie_2018
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 1

Thema: 'Bereiken van je doelgroep'
Periode: 30 augustus 2018 t/m 18 april 2019
Locaties: Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Assen

Intervisie_2018
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 2

Thema: 'samen werken aan kwaliteit van kunsteducatie'
Periode: 5 oktober 2018 t/m 14 maart 2019
Locaties: Alkmaar, Den Haag, Zwolle, Tilburg en Middelburg