Stand van zaken WDBA

Op dit moment, oktober 2018, geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) nog. Deze wet werd ingevoerd als de vervanger van de VAR-Verklaring. In het regeerakkoord, dat in oktober 2017 door de coalitie is gepresenteerd, zijn nieuwe regels voor zzp’ers aangekondigd: de Wet DBA gaat vervallen en een nieuwe ‘opdrachtgeversverklaring’, afgegeven door de Belastingdienst, hiervoor in de plaats ging komen. Daarnaast werd aangekondigd dat de beloning van de zzp’er aangepast wordt en begrippen worden verduidelijkt.

In het regeerakkoord van oktober 2017 zijn tevens de contouren geschetst van de nieuwe wet: de nieuwe wet moet (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Aangekondigd werd dat er gewerkt gaat worden met drie verschillende tarieven:

  • Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten (tarief tussen 15 en 18 euro per uur).
  • Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten (tarief boven de 75 euro per uur).
  • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule.

Begin februari 2018 kwam het Ministerie van Financiën met het bericht dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA verlengd is tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het kabinet kondigde tevens aan de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit hebben wij gemeld via onze nieuwsbrief van 14 februari.

In juni 2018 verscheen een hoofdlijnenbrief waarin het kabinet aangaf verder te gaan met de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord ter vervanging van de Wet DBA. Het kabinet gaat uiterlijk per 1 januari 2019 het gezagscriterium verduidelijken. Het kabinet gaat bezig met de verdere uitwerking van de webmodule en kondigde overleg met veldpartijen aan. Het streven bleef dat de wetgeving 1 januari 2020 ingaat. Aangekondigd werd dat het kabinet in het najaar de Tweede Kamer opnieuw op de hoogte stelt van de stand van zaken.

Kortgeleden is aangekondigd dat de nieuwe hoofdlijnenbrief DBA volgens planning in november door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt toegezonden. Dan zou er meer duidelijkheid moeten komen over de vervanging van de Wet DBA, de webmodule en het gezagscriterium.

Cultuurconnectie is nauw betrokken bij het opstellen van het nieuwe regime en streeft naar zekerheid en lage administratieve lasten. Gaat het kabinet in november eindelijk helderheid scheppen of blijft het schimmig? Komt er een nieuwe wet in 2020? We houden u op de hoogte!