Nieuwsbrief 3, 6 maart 2018

Kwaliteit in beeld | Music for the 'Mienskip' | interview Rob Bangert | voortgang arbeidsmarktagenda
 
Kwaliteit_in_beeld_placeholder
Nieuwe naam geharmoniseerd certificeringskader: 'Kwaliteit in beeld'

Na de enthousiaste ontvangst en goedkeuring door de achterbannen van Cultuurconnectie en onze samenwerkingspartners, was het pad geëffend voor de ingebruikname van het nieuwe geharmoniseerde certificeringskader, dat het bestaande CultuurKeur gaat vervangen. Een van eerste de stappen op dat pad was het kiezen van een nieuwe naam en daarvoor werd in december van het vorige jaar al een prijsvraag uitgeschreven. Doel was een aansprekende titel te vinden, die recht doet aan de waarde van kwaliteitszorg en het open karakter van het kader uitdraagt; ook organisaties die nog niet deelnemen, moeten zich uitgenodigd of aangesproken voelen. De winnende inzending kwam van Artiance uit Alkmaar: 'Kwaliteit in beeld'.

Lees meer...
Logo_At_the_Watergate
Music for the 'Mienskip'

Tijdens Music for the ‘Mienskip’ op woensdag 9 mei in Sneek staat de beleving van muziek voor de gemeenschap centraal. Het congres vormt de aftrap van het 13e European Youth Music Festival (EYMF), het tweejaarlijks evenement onder auspiciën van de European Music School Union. Vanuit de praktijk (living lab) wordt u bij Music for the ‘Mienskip’ meegenomen in de betekenis van muziek in de verschillende levensfasen. Vanuit die beleving bedenken we samen een theoretisch kader dat moet uitmonden in een Manifest. Via het informatieblad (zie onderstaande link) vindt u meer informatie over Music for the 'Mienskip' en waar u zich kunt aanmelden.

Lees meer...
Rob_Bangert
Interview Rob Bangert, directeur Artiance

Begin dit jaar lanceerde Rob Bangert met Artiance uit Alkmaar zijn succesvolle podcast over cultuureducatie en onlangs werd ook de inzending van Artiance voor de nieuwe naam van het certificeringskader tot winnaar verkozen. Cultuurconnectie sprak met hem over deze positieve dynamiek, de podcast, kwaliteitszorg en zijn visie op de ontwikkelingen in onze branche.

"Het is belangrijk is om midden in de samenleving te staan. Hierdoor komt er heel veel werk op Artiance af, maar blijven we ook heel erg verbonden met de maatschappij."

Lees meer...
Arbeidsmarktagenda_JB
Voortgang arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector

In de op 14 november 2017 aan de minister aangeboden ‘Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector’ van Kunsten ’92 waaraan ook Cultuurconnectie hard heeft meegewerkt staan 21 agendapunten. Bij elk agendapunt wordt vermeld wie of welke organisatie de 'aanjager' is, oftewel wie degene is die ervoor zorgt dat het agendapunt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ook Cultuurconnectie is op enkele van deze agendapunten dossierverantwoordelijke.

Lees meer...
HIT_Profit_Handshake
HIT Profit, nieuwe preferred supplier van Cultuurconnectie

Met ingang van 1 maart 2018 is HIT Profit preferred supplier bij Cultuurconnectie. HIT Profit is het toonaangevende inkoop- en kenniscollectief voor ondernemend Nederland en helpt ondernemers bij de inkoop en advisering op het gebied van energiezaken. Hit Profit bevordert innovatief en duurzaam ondernemerschap zodat uw onderneming voldoet aan de eisen van de Wet Milieubeheer. Kijk op de website van Cultuurconnectie voor meer informatie.

Lees meer...
Rapport
'Cultureel vermogen': over cultuureducatie en -participatie in Nederland

In opdracht van de directies van de Centra voor de kunsten van de vier grote steden is een richtinggevend stuk verschenen dat antwoorden geeft op vragen over het belang van cultuureducatie en -participatie in Nederland. Dit stuk kan als bron dienen voor een gesprek tussen instellingen en beleidsmakers en biedt stof tot nadenken voor kunst- en onderwijsprofessionals. Cultuurconnectie en het LKCA ondersteunden de ontwikkeling van dit stuk.

Lees meer...
Bestuur_CC
Vacature binnenlid bestuur Cultuurconnectie

Cultuurconnectie is vanwege het aanstaande vertrek van zittend bestuurslid Bart Fiers op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wie van de leden van Cultuurconnectie komt ons bestuur versterken? We zoeken een betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, bureau en leden verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Lees meer...
Kunsten92_Congres_2018.02.02
Terugblik Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten 2018

Op 2 februari 2018 kwamen 250 deelnemers naar Leeuwarden Fryslân, de Culturele Hoofdstad van Europa, om te debatteren over kunst en cultuur in aanloop naar de Gemeenteraads-verkiezingen op 21 maart. Onder hen burgemeesters, wethouders, kunstenaars, culturele instellingen, die elkaar inspireerden met betrekking tot de kracht van kunst, cultuur en erfgoed voor de gemeente. De Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten speelde zich af in De Harmonie in Leeuwarden en werd geleid door Ruben Maes.

Lees meer...
Berenschot_Rapportgenerator
Berenschot inventariseert ondersteunings-structuur cultuursector

Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van OCW inventariserend onderzoek gedaan naar de ondersteuningsfuncties in de cultuursector. Het onderzoek betreft een inventarisatie, enerzijds van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteuningsfuncties, anderzijds van de behoeften die leven in het cultuurproducerende veld.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Podcast_Artiance

Artiance heeft nieuwe afleveringen online gezet van de succesvolle podcast over cultuureducatie. De serie wordt inmiddels zeer goed beluisterd via iTunes en Spotify, maar ook via de website van Artiance en de website www.artiance.libsyn.com. Inmiddels staan er al tien afleveringen online:

  1. Otto de Jong: dirigent zonder grenzen
  2. Bas Uijtdewilligen: van talent tot professioneel popmusicus
  3. Pauline van der Mark: muziek in de zorg en de zorg voor muziek
  4. Bertien Minco: Jeugdcultuurfonds Nederland
  5. Mena Leila Kilani: Werelddans
  6. Mirjam de Zeeuw: de kunst van ballet- en dansonderwijs
  7. Amanda Muller: zingen en onderwijs
  8. Mark Mieras: spelen en plezier maken, de basis van leren (deel 1)
  9. Mark Mieras: spelen en plezier maken, de basis van leren (deel 2)
  10. Ivon Spee: Jangstayll, vooropleiding voor de Kunsten

Lees ook het interview met de directeur van Artiance, Rob Bangert.

Logo_CKC_Zoetermeer
Feestelijke heropening pand CKC & Partners na verbouwing

De verbouwing bij CKC & Partners is voorbij: in de week van 19 tot en met 25 februari vonden er feestelijkheden plaats om de opening van het vernieuwde pand te vieren. Echt helemaal passend bij CKC & partners als ‘hèt Huis voor de Amateurkunst in Zoetermeer’.

Logo_SEP
Verhuisbericht Stichting Educatieve Projecten (SEP)

Per 1 maart 2018 zal het kantoor van Stichting Educatieve Projecten (SEP) gevestigd zijn op het volgende adres:

Manegestraat 3
1018 VP  AMSTERDAM

N.B. de overige contactgegevens zijn hetzelfde gebleven.

 
Personalia
Vertrek Hennie Maring bij 't Clockhuis CKC

Per 1 februari 2018 is Hennie Maring, leidinggevende van 't Clockhuis, Centrum voor Kunst & Cultuur (Haren), met pensioen gegaan. Zijn taken als leidinggevende/coördinator zijn inmiddels door Rick Berkhof overgenomen.

 
Agenda
 
CAO_KE_onderhandeling
12 maart
CAO-ledenraadpleging

De CAO-delegatie van Cultuurconnectie nodigt u uit voor een CAO-ledenraadpleging om de inzet van de komende CAO-onderhandelingen te bespreken. Zo kan zij mandaat ophalen waarmee de

...
Overstap
12 maart
Overleg overstap naar CAO Kunsteducatie

Past u de CAR-UWO toe in uw organisatie? Overweegt u over te stappen naar de CAO Kunsteducatie? Heeft u behoefte aan ondersteuning en het delen van ervaringen? Kom dan naar de bijeenkomst die

...
Netwerk_PO
13 maart
Bijeenkomst Netwerk Financials & Controllers

Het Netwerk Financials & Controllers is gevormd door en met financiëel medewerkers van de lidorganisaties van Cultuurconnectie. Tijdens bijeenkomsten van het Netwerk F&C worden

...
Logo_VU_klein
15 maart
Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten

Voor 15 maart aanstaande staat het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) gepland. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de

...

Netwerk_PO
24 april
Bijeenkomst Netwerk Personeel & Organisatie

Op 24 april aanstaande vindt een inhoudelijke bijeenkomst plaats van het Netwerk P&O van Cultuurconnectie.

Datum: dinsdag 24 april 2018
Tijd: 10:00 -

...
ALV Cultuurconnectie
13 + 14 juni
Voorjaarsvergadering (ALV) en congres Cultuurconnectie

Op 13 en 14 juni 2018 vinden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden. Reserveer deze data alvast in uw agenda. Nadere informatie met

...