Voortgang arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector

In de op 14 november 2017 aan de minister aangeboden ‘Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector’ van Kunsten ’92 waaraan ook Cultuurconnectie hard heeft meegewerkt staan 21 agendapunten.

Bij elk agendapunt wordt vermeld wie of welke organisatie de 'aanjager' is, oftewel wie degene is die ervoor zorgt dat het agendapunt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vanuit Cultuurconnectie is Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, op de volgende agendapunten dossierverantwoordelijke:

  • 3.2: ‘Onderzoek financieringsmogelijkheden sociale zekerheid, pensioen en scholing’, en;
  • 1.6 : ‘Verklein het verschil in risico’s tussen werknemers en zelfstandigen, ga uit van werkenden’ (via het OAK, het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie).

De regiegroep van de Arbeidsmarktagenda waarin Evert Verhulp, kroonlid van de SER, voorzitterschap heeft en waarin ook Jan Brands, directeur Cultuurconnectie, zitting heeft, 'jaagt' vervolgens de aanjagers weer 'op'. Op 7 februari 2018 heeft een eerste bijeenkomst met de regiegroep en alle aanjagers van de Arbeidsmarktagenda plaatsgevonden. Daar hebben een aantal ‘aanjagers’ waaronder Cultuurconnectie en het OAK hun voornemens en plannen gepresenteerd.

Kortom, nu begint het echt. Afspraken over het verdere verloop van de uitvoering zijn gemaakt. De snelheid waarmee de agenda wordt uitgevoerd, zal per agendapunt verschillen. Cultuurconnectie heeft grote ambities op haar agendapunten, maar heeft ook op de overige punten veel in te brengen. Cultuurconnectie zal haar leden regelmatig berichten over de actualiteiten rondom de Arbeidsmarktagenda. Met vragen kunt u terecht bij Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken (a.thart@cultuurconnectie.nl).